National Student Fee and Support Systems in European Higher Education – 2020/21
Publicēšanas gads
2020
Publikācijas tēma
Izglītības finansējums Augstākā izglītība
Publikācijas valoda
Angļu
Projekts
Eurydice

Ziņojumā ir sniegts salīdzinošs pārskats par pilna laika studentiem piemēroto maksu un pieejamo atbalstu 2020./21. ak. g., kā arī ir aprakstīti galvenie sistēmas elementi atsevišķās valstīs. Ziņojumā ir aprakstīti valsts sniegtā finansiālā atbalsta – stipendijas un aizdevuma – veidi un apmērs, kā arī norādīts, vai ir pieejams nodokļu atvieglojums un ģimenes pabalsts. Ziņojumā ir analizēta maksa un finansiālais atbalsts valsts un subsidētajās privātajās augstākās izglītības iestādēs īsā cikla, pirmā cikla (bakalauratūra) un otrā cikla (maģistrantūra) studiju programmās. Privātās augstākās izglītības iestādes ziņojumā nav aplūkotas. Informācija aptver 38 Eiropas Savienības dalībvalstis.

National Student Fee and Support Systems in European Higher Education – 2020/21 (EN)