Adult education and training in Europe: Building inclusive pathways to skills and qualifications
Publicēšanas gads
2021
Publikācijas tēma
Pieaugušo izglītība
Publikācijas valoda
Angļu
Projekts
Eurydice

Šis Eurydice ziņojums sniedz ieskatu pieaugušo izglītības un apmācības jomā Eiropā. Tajā tiek pētītas pašreizējās pieejas mūžizglītības veicināšanai, īpašu uzmanību pievēršot politikai un pasākumiem, kas atbalsta pieaugušos ar zemu prasmju un kvalifikāciju, lai tie varētu piekļūt mācību iespējām.