Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe 2020: Overview of major reforms since 2015
Publicēšanas gads
2020
Publikācijas tēma
Izglītības sistēmas struktūra
Publikācijas valoda
Angļu
Projekts
Eurydice

Kā Eiropas valstis vērtē skolēnu sasniegumus pamatprasmju (lasītprasmes, matemātikas un dabaszinību) jomā? Kā mēra absolventu nodarbināmību? Šie un citi jautājumi ir aplūkoti šajā ziņojumā, kas satur 35 atjauninātus strukturālos rādītājus sešās izglītības politikas jomās: pirmsskolas izglītība un aprūpe; sasniegums pamatprasmēs; priekšlaicīga izglītības pamešana; augstākā izglītība; absolventu nodarbināmība un mācību mobilitāte.

2020. gada atjauninājums attiecas uz ES dalībvalstīm, kā arī Lielbritāniju, Bosniju un Hercegovinu, Islandi, Lihtenšteinu, Melnkalni, Ziemeļmaķedoniju, Norvēģiju, Serbiju un Turciju.

Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe 2020 (EN)