Equity in school education in Europe
Publicēšanas gads
2021
Publikācijas tēma
Vispārējā izglītība
Publikācijas valoda
Latviešu
Projekts
Eurydice

Šajā ziņojumā tiek aplūkoti vairāki galvenie izglītības politikas pasākumi un struktūras un vērtēts, kā tās ietekmē vienlīdzības līmeni izglītības sistēmās. Šajā ziņojumā vienlīdzība tiek aplūkota no iekļaujošas (t. i., vai visi skolēni saņem kvalitatīvu izglītību vismaz minimālā apmērā) un taisnīgas (t. i., vai skolēnu sniegums lielā mērā nav atkarīgs no sociālekonomiskajiem apstākļiem) izglītības skatu punkta. Ziņojumā izmantoti trīs veidu dati: sākotnējā politikas informācija, kas savākta no Eurydice nacionālajām nodaļām, starptautisko apsekojumu dati par skolēnu sniegumu un īpašībām (PISA, PIRLS un TIMSS), kā arī Eurostat apkopotie statistikas dati. Izmantojot divfaktoru un daudzfaktoru statistiskās analīzes metodes, ziņojumā atsevišķi un kopā tiek vērtēta šo sistēmas līmeņa iezīmju ietekme uz izglītības vienlīdzību. Ziņojums aptver 42 izglītības sistēmas 37 Eiropas valstīs.