Equity in school education in Europe:Structures, policies and student performance
Publicēšanas gads
2020
Publikācijas tēma
Vispārējā izglītība
Publikācijas valoda
Angļu
Projekts
Eurydice

Šis ziņojums sniedz pārskatu par izglītības struktūrām un politikām, kas ietekmē vienlīdzību skolu izglītībā. Ziņojumā aplūkotas šādas izglītības sistēmas iezīmes: dalība pirmsskolas izglītībā un aprūpē, skolas finansējums, diferenciācija un skolas veidi, skolas izvēle, uzņemšanas politika, mācību vielas atkārtošana, skolas autonomija, skolas atbildība, atbalsts nelabvēlīgā situācijā esošām skolām, atbalsts skolēniem ar zemu sasniegumu līmeni un iespēja mācīties.