Eurydice Brief: Equity in school education in Europe: Structures, policies and student performance
Publicēšanas gads
2020
Publikācijas tēma
Vispārējā izglītība
Publikācijas valoda
Angļu Latviešu
Projekts
Eurydice

Šajā ziņojumā īsumā ir sniegti galvenie Eurydice ziņojuma “Vienlīdzība skolu izglītībā Eiropā” secinājumi. Ziņojums sniedz pārskatu par izglītības struktūrām un politikām, kas ietekmē vienlīdzību skolu izglītībā. Informācija ir par 42 Eiropas izglītības sistēmām.