Veselība, demogrāfiskās pārmaiņas un labklājība 

Sabiedrības novecošanās un ar to saistītais veselības aprūpes izmaksu pastāvīgs pieaugums ir būtisks izaicinājums Eiropas sabiedrībai. Programma Apvārsnis 2020 veicina risinājumus dažām no šobrīd aktuālākajām veselības problēmām, arī tādiem draudiem kā diabēts un pret antibiotikām noturīgu mikroorganismu pieaugoša ietekme. Ikviens vēlas nodzīvot garu, laimīgu un veselīgu mūžu, un zinātnieku darbs ir vērsts uz to, lai šo vēlmi padarītu iespējamu. 

Investējot veselības nozares pētniecībā un inovācijās, tiks nodrošināta spēja saglabāt aktīvu dzīvesveidu, izstrādāt jaunus, drošākus un iedarbīgākus terapijas veidus, kā arī saglabāt veselības un aprūpes sistēmu dzīvotspēju. Investīcijas un atbalsts inovācijām nodrošinās ārstiem jaunus instrumentus, kas nepieciešami personalizētā medicīnā, un paātrinās hronisku un infekcijas slimību profilakses un terapijas procesus.

Personalizētas medicīnas un veselības aprūpes jomās galvenie programmas Apvārsnis 2020 darbības virzieni ir:

  • Izpratne par veselību, novecošanos un slimībām;
  • Efektīva veselības veicināšana, slimību prevencija, gatavība epidēmijām un to skrīnings;
  • Uzlabota diagnostika;
  • Inovatīvās terapijas metodes un tehnoloģijas;
  • Atbalsts aktīvam un veselīgam novecošanās procesam;
  • Integrēta, ilgtspējīga, uz pacientu vērsta veselības aprūpe;
  • Veselības informācijas uzlabojumi, datu lietojumi, pierādījumu bāze veselības aprūpes politikai un reglamentācija (e-veselība).

Darbības virzieni 5., 6. un 7. ir saistīti ar starpdisciplināriem pētījumiem, lai veicinātu medicīnas zināšanu un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju integrāciju.

Kopējais programmas budžets 2018.- 2020. gadam 2 miljardi eiro.