Zinātne politikai - Vienotais pētījumu centrs (Joint Research Centre)

Vienotais pētījumu centrs ir Eiropas Komisijas dienests, un tā misija ir nodrošināt ES politiku ar neatkarīgu, uz pierādījumiem balstītu zinātnisko un tehnisko atbalstu visā politikas izstrādes ciklā. Septiņos vienotajos pētniecības centros visā Eiropā, strādā ap 2 750 zinātnieku, un kopējais pētniecības budžets ir aptuveni 330 miljoni eiro gadā.

Centra aktivitātes finansē programma Apvārsnis 2020, un daudzas no tā darbībām ir vērstas uz septiņu sabiedrības problēmu risinājumiem. Izmantojot Eiropas Atomenerģijas kopienas pētniecības un mācību programmu, Vienotais pētījumu centrs atbalsta arī ES centienus stiprināt kodoldrošību, drošumu un aizsardzību pret radiāciju.