Profesiju parādē

          • 27 izglītības iestādes un uzņēmumi demonstrēs vairāk nekā 50 profesijas un profesionālās prasmes; 
          • dažādu profesiju topošie speciālisti iepazīstinās jauniešus ar nākotnes profesijām un dos iespēju klātienē izmēģināt šo profesiju prasmes.

Detalizētāka informācija par parādes profesijām: ?d=SkillsLatvia_2017_profesiju_parades_profesijas_dalibnieki.pdf


Domnīcā “Vai viegli izvēlēties karjeru?” (21. aprīlī no plkst. 10.30 līdz 15.00)

Domnīca karjeras jomas profesionāļu pavadībā izvedīs jaunieti cauri karjeras izvēles ceļam.


SkillsLatvia 2017
konkursanti

Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2017 profesijas un sacensību dalībnieki

Par pirmo nacionālo jauno profesionāļu meistarības konkursu SkillsLatvia 2017