QuantERA

ERA-NET projekts QuantERA (QuantERA ERA-NET Cofund in Quantum Technologies) ir Eiropas Komisijas programmas Apvārsnis 2020 līdzfinansēts projekts starpvalstu pētniecības programmu koordinācijas stiprināšanai pētniecībai kvantu tehnoloģiju jomās.

QuantERA galvenie mērķi:

   • sekmēt sinerģiju starp Eiropas valstu finanšu instrumentiem pētniecības atbalstam kvantu tehnoloģiju jomā;
   • atbalstīt ilglaicīgu pētniecību kvantu informācijas un komunikācijas zinātnēs un tehnoloģijās;
   • veicināt pārrobežu zinātnisko sadarbību;
   • uzturēt un nostiprināt Eiropas pozīcijas kvantu tehnoloģiju jomā.

ERA-NET QuantERA projektā sadarbojas Eiropas Savienības, Izraēlas, Norvēģijas, Šveices un Turcijas zinātni un pētniecību finansējošas nacionālās institūcijas. QuantERA koordinators ir Polijas Nacionālais zinātnes centrs.

Latviju projektā pārstāv Valsts izglītības attīstības aģentūra. Valsts izglītības attīstības aģentūra piedalās kā zinātni finansējošā institūcija, nodrošinot konkursā atbalstīto starptautisko pētniecības projektu finansējumu Latvijas dalībniekiem.

Ir izsludināts otrais QuantERA projektu konkurss starptautiskiem pētniecības projektiem ar termiņu projektu pieteikumu iesniegšanai līdz 2019. gada 18. februārim. Plānotais projektu konkursa budžets ir 10 miljoni eiro. Detalizētāku informāciju par izsludināto konkursu var skatīt “Izsludinātie konkursi”.

Vairāk par projektu QuantERAhttp://www.quantera.eu.

Kontaktinformācija:

Juris Balodis
VIAA Pētniecības starptautisko programmu nodaļas 
vecākais eksperts 
E-pasts: juris.balodis@viaa.gov.lv 
Tālrunis: 29451344