Dokumenti   Piezīmes
1.  2018. gada 7. februāra Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas un Baltkrievijas Republikas Valsts zinātnes un tehnoloģiju komitejas vienošanās par sadarbību zinātnē un tehnikā ?d=LV_BY_Vienosanas_zinatne_LV_07022018.pdf  
2. 2020. gada konkursa nolikums  ?d=LV_BLR_nolikums_2020.docx  
3. Konkursa nolikuma pielikums Nr.1 (projekta pieteikuma veidlapa) ?d=LV_BLR_1_pielikums_pieteikumu_veidlapa.doc  
4. 

Deklarācija par komercsabiedrības atbilstību mazajai (sīkajai) vai
vidējai komercsabiedrībai 

?d=Deklaracija_MVU_1.doc  
5.

Deklarācijas pielikums par komercsabiedrības atbilstību mazajai vai
vidējai komercsabiedrībai 

?d=MVU_Deklaracijas_pielikums_1.doc  
6.

Atskaite par projekta īstenošanu

?d=47937_Atskaites_par_projekta_posma_istenosanu_veidlapa.docx  
7. Finanšu atskaite ?d=Veidlapa_Finansu_atskaite.xlsx