1. Tīkla pamatprogrammas projekti (Network)

N.p.k.

Projekta nosaukums, numurs un akronīms

Latvijas dalībnieka nosaukums

Projektā iesaistītās valstis

Projekta īstenošanas laiks

 1.

Draudzīga sistēma noguruma novērtēšanai

E! 11169  FATIGUE

SIA Integris

 

Latvija (2), Lietuva (4)

01.09.2018.-31.08.2021

 

Rīgas Tehniskā universitāte

2. 

Inovatīva daudzfunkcionāla integrēta silīcija dioksīda ar sukcinītu biotekstila materiāla izstrāde un tā ietekmes uz biosistēmām identifikācija

E! 11170  IFSITEX

SIA JLU Technologies

 

Latvija (2), Lietuva (2)

 

15.06.2018.-14.06.2021

 

Latvijas Universitāte

Latvijā netiks izsludināti jauni tīkla pamatprogrammas konkursi.

2. Eurostars programmas projekti

Sīkāka informācija par Latvijā īstenotajiem Eurostars-2 programmas projektiem pieejama VIAA mājaslapas sadaļā Eurostars-2 » Apstiprinātie projekti