Augstākā izglītība

Apvienotajā Karalistē ir iespējams apgūt pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības programmas, kas ilgst divus gadus pēc vidējās izglītības iegūšanas. Programmas apzīmē šādi: HND/HNC; FdA, FdSc (un citi F-); Diploma of higher education (augstākās izglītības diploms – ne grāds). Šo programmu beidzējiem ir tiesības strādāt vai arī turpināt studijas bakalaura līmenī, pievienojoties bakalaura studiju 2.-3. kursam atkarībā no programmu saskaņotības.

Bakalaura grāda studiju ilgums Anglijā, Velsā un Ziemeļīrijā ir trīs gadi. Atsevišķām programmām studiju laiks ir garāks, piemēram, medicīnas un jurisprudences programmās. Skotijā pamatstudijas ilgst četrus gadus.

Pēc bakalaura grāda iegūšanas studentiem ir iespēja studēt viengadīgos profesionālās pilnveides kursos, ko apzīmē - PG Cert/Dip.

Augstskolas piedāvā divu veidu maģistra grāda studijas. Vienā gadījumā studenti apmeklē lekcijas, seminārus un raksta disertāciju, bet otra veida studijās studenti veic tikai pētniecisko darbu un raksta disertāciju. Maģistra programma parasti ir vienu līdz trīs gadus gara.

Ja nav pietiekamas angļu valodas zināšanas vai trūkst atzīmes kādā priekšmetā, pirms bakalaura un maģistra studijām ir iespēja vienu līdz divus semestrus mācīties sagatavošanās kursos.

Doktorantūras studiju ilgums parasti ir trīs līdz četri gadi. Tāpat kā maģistra līmenī, var izvēlēties pētniecību, vai arī programmu ar lekcijām.

Valoda

Kursi un lekcijas notiek angļu valodā. Visiem ārzemju studentiem ir jāpierāda savs angļu valodas zināšanu līmenis. Vairums Apvienotās Karalistes universitāšu angļu valodas līmeņa noteikšanai izmanto starptautiski atzītus valodas pārbaudes testus. Viens no tiem ir IELT (International English Language Testing System). Šajā testā parasti tiek pieprasīta atzīme 6.0, 6.5 vai 7.0. Otrs izmantotais valodas tests ir University of Cambridge ESOL Examination. Šajā, kā minimums, ir nepieciešams „C” līmeņa novērtējums. Izmanto arī TOEFL (Test of English as a Foreign Language) testu, rezultātam ir jābūt ne mazākam par 550 punktiem. Angļu valodas līmeņa prasības ir atkarīgas no izvēlētās studiju programmas.

Iestāšanās noteikumi

Iestāšanās prasības ir atkarīgas no izvēlētās studiju programmas. Vidusskolas atestāts, kas dod tiesības studēt augstskolā savā zemē ir pamatnosacījums studijām Apvienotajā Karalistē. Dažām programmām ir ierobežojumi, par kuriem var uzzināt izvēlētajā augstskolā. Sarakstu ar universitātēm un koledžām var atrast Apvienotās Karalistes Universitāšu un koledžu uzņemšanas dienesta UCAS mājas lapā.

Informāciju par studijām Apvienotajā Karalistē sniedz Britu Padomes biroji, kas iekārtoti dažādās pasaules valstīs. Britu Padomes birojs Latvijā arī sniedz šādu informāciju. Par studijām Apvienotajā Karalistē vairāk skatieties šeit.

Pieteikšanās

Pieteikšanās studijām Apvienotajā Karalistē notiek centralizēti caur Universitāšu un koledžu uzņemšanas biroju (University and Colleges Admissions Service - UCAS). Pieteikšanās termiņš ir atkarīgs no studiju nozares un no augstskolas. Medicīnas, zobārstniecības, veterinārās medicīnas un veterinārās zinātnes programmās, kā arī Oksfordas un Kembridžas Universitātēs, kur ir lielākais konkurss, pieteikšanās termiņš ir iepriekšējā gada 15. oktobris. Vairumam programmu pieteikšanās ir līdz katra gada 15. janvārim. Atsevišķām mākslas un dizaina programmām pieteikšanās ir līdz katra gada 24. martam. Pastāv arī novēlotā pieteikšanās no 30. jūnija, bet tādā gadījumā ir jāsazinās personīgi ar augstskolām, lai noskaidrotu, vai vēl ir pieejamas studiju vietas.

Pieteikšanās termiņu vajag pārbaudīt UCAS mājas lapā pie konkrētās studiju iespējas apraksta. UCAS pieņem pieteikumu, bet lēmumu par uzņemšanu vai atteikumu pieņem pati izglītības iestāde. Izmantojot vienu UCAS pieteikuma formu, var pieteikties vienlaikus piecās dažādās studiju programmās un augstskolās.

(!) Plašāku informāciju un elektronisko pieteikšanās formu meklējiet uzņemšanas biroja mājas lapā www.ucas.com/!

Pieteikšanās mūzikas studijām Apvienotās Karalistes konservatorijās, mūzikas akadēmijās un koledžās notiek šeit: https://www.ucas.com/conservatoires.

Maģistrantūras līmeņa studiju programmu klāsts ir atrodams šeit: www.ucas.com/postgraduate. Ja programma nav atrodama šajā mājas lapā, tad nepieciešams pieteikties pašā augstskolā.

Ārzemēs iegūtas izglītības novērtējuma atzīšana

Informāciju par ārzemēs iegūtas izglītības novērtējuma atzīšanu var iegūt Apvienotās Karalistes NARIC centrā - http://ecctis.co.uk/naric/.

Mācību maksa

Mācību maksas griestus vietējiem studentiem nosaka Apvienotās Karalistes valdība. Par „vietējiem studentiem” tiek uzskatīti arī visi ES valstu pilsoņi. ES studentiem mācību maksa valsts augstskolu bakalaura programmās Anglijā var sasniegt 9 000 GPB. Velsā studijas var maksāt līdz 3 810 GBP. Ziemeļīrijā studijas maksā līdz 3 805 GPB. Skotijā ES studentiem par pilna laika klātienes studijām bakalaura līmenī parasti nav jāmaksā studiju maksa (precīzāku informāciju skatīt Skotijas Studentu piešķīrumu aģentūras mājaslapā). Citu valstu pilsoņiem mācību maksu nosaka izglītības iestādes individuāli.

Par studijām maģistrantūrā un doktorantūrā jāmaksā ļoti dažādas summas, atkarībā no programmas un iestādes. Informāciju par studiju finansēšanas iespējām var meklēt: http://www.postgraduatestudentships.co.uk/.

Uzturēšanās izmaksas

No izvēlētās augstskolas nepieciešams uzzināt, cik maksā studentu mājoklis, kādas cenas ir ēdnīcās, kādi ir vēl atsevišķi pakalpojumi, par kuriem jāmaksā, un kāda ir dzīves dārdzība attiecīgajā rajonā.

Uzturēšanās izmaksas vajadzētu paredzēt ne tikai mācību gadam, bet pilniem divpadsmit mēnešiem, jo par dzīves vietu un citiem izdevumiem, iespējams, būs jāmaksā arī brīvlaikā. Ir svarīgi pārliecināties par izmaksām, kas tiek iekļautas īres maksā un kas jāmaksā atsevišķi. Studentu kopmītnēs parasti par internetu, kā arī komunālie un apsaimniekošanas izdevumi nav jāmaksā atsevišķi, toties par dzīvokli šīs ir papildu izmaksas.

Vairāk par paredzamajiem izdevumiem un to aprēķināšanu var uzzināt Britu Padomes mājaslapā.

Finanšu palīdzība

Apvienotās Karalistes dažādajās teritorijās atšķiras studiju finansēšanas kārtība. Anglijā studentu kreditēšanas uzņēmums Student Finance England ES pilsoņiem piedāvā aizdevumu studiju maksas segšanai kādā no Anglijas augstskolām. Šis studiju kredīts attiecas tikai uz pilna un nepilna laika bakalaura studijām. Neklātienē studējošie šo aizdevumu nevar saņemt. Studiju kredīts sedz studiju maksu, kas nepārsniedz valdības noteikto maksimālo studiju maksu gadā. Studiju kredīts jāsāk atmaksāt pēc studiju beigšanas vai pārtraukšanas, sasniedzot noteiktu ienākumu līmeni. Kredīta atmaksas apjoms ir 9% no tās summas, kas pārsniedz noteikto ienākumu līmeni.

(!) Informāciju par pieteikšanos uz studiju kredītu Anglijā un aizpildāmās veidlapas var atrast Apvienotās Karalistes valdības mājas lapā. Jārēķinās, ka formas aizpildīšana ir laikietilpīga, tādēļ tas jāsāk darīt laikus. Pieteikums ir jāiesniedz vēlākais deviņus mēnešus pirms studiju uzsākšanas.

Informācija par studiju kredītiem citās Apvienotās Karalistes teritorijās: Skotija, Velsa, Ziemeļīrijas Republika.

Ārzemju studenti var pieteikties arī uz dažādām stipendijām, taču jāņem vērā, ka tās netiek piedāvātas visās universitātēs un specialitātēs un ka katrai organizācijai var būt savi kritēriji, pēc kuriem tiek izvērtēti stipendijas pretendenti. Aktuāla informācija par stipendijām ir pieejama Britu padomes mājas lapā.

Studenti no Latvijas, kas Apvienotajā Karalistē sākuši studēt pirms 2012. gada 1. septembra, turpina studēt pēc nosacījumiem, kas bija spēkā, stājoties augstskolā.

Aizdevumu ikdienas izdevumu segšanai tiem, kuri mācās ārzemēs, var saņemt arī Latvijā. Vairāk par to var uzzināt Latvijas Studiju fondā.

Apdrošināšana

Visi pilna laika ES studenti ir tiesīgi pieteikties Nacionālajam veselības aprūpes plānam (National Health Care (NHS)). Ja uzturēšanās Apvienotajā Karalistē ilgs vairāk nekā sešus mēnešus, tad NHS slimnīcu pakalpojumi un ārstu apmeklējumi būs bez maksas, taču par zālēm, zobārsta un acu ārsta pakalpojumiem un īpašiem pakalpojumiem (piem. vakcinācijas) ir jāmaksā. Ārstniecības iestādē jāuzrāda derīga pase un dokuments, kas apliecina studenta statusu. Informāciju par veselības pakalpojumiem un apdrošināšanu var atrast Apvienotās Karalistes Starptautisko studentu padomes mājas lapā.

Uzturēšanās un studiju atļaujas

Eiropas Savienības pilsoņiem nepieciešams kārtot uzturēšanās atļaujas kopš Apvienotajā Karaliste vairs nav Eiropas Savienības dalībvalsts.

Mājokļa atrašana

Vairumam Apvienotās Karalistes augstskolu ir pieejamas vietas studentu kopmītnēs. Tomēr bieži vien pieprasījums ir lielāks nekā iespējas, tāpēc tiem, kuri vēlas mitināties studentu kopmītnēs, pēc iespējas ātrāk jāpiereģistrējas. Parasti priekšrocības ir studentiem no ārzemēm un visiem, kuri studē pirmo gadu. Vidējās istabas izmaksas ir no 320 GPB mēnesī. Jāņem vērā, ka istabas izmaksās bez īres parasti nāk klāt komunālie maksājumi, maksa par internetu, mantas apdrošināšanu un, iespējams, arī par televizora licenci.

Īrējot pie privātajiem saimniekiem, ir jāpievērš uzmanība īres līguma termiņam, izmaksu pozīcijām un depozīta maksāšanas un atgriešanas kārtībai. Vairāk informācijas International Student Calculator mājas lapā.

Studentu apvienības

Apvienotajā Karalistē ir daudz dažādu studentu organizāciju un apvienību, kas pārstāv dažādas interešu grupas. Sīkāku informāciju par tām var atrast internetā Nacionālajā studentu savienības mājas lapā: http://www.nus.org.uk/.

Kur meklēt informāciju par izglītības iespējām?

Noderīgas adreses

Apvienotās Karalistes Starptautisko studentu padome

UK Council for International Student Affairs

UKCISA, 9-17 St Albans Place, London N1 0NX. UK

Tālr: +44 (0)151 494 1260

Mājas lapa: http://www.ukcisa.org.uk/

Universitāšu un koledžu uzņemšanas dienests UCAS

University and Colleges Admissions Service

Rosehill, New Barn Lane, CHELTENHAM, Gloucestershire, GL52 3LZ, United Kingdom

Tālr: +44 330 333 0230 (jautājumi par studiju pieteikumu)

izeja uz twitter un Facebook kontiem: http://www.ucasconnect.com/

Mājas lapa: www.ucas.com

Apvienotās Karalistes NARIC centrs

UK NARIC

Oriel House, Oriel Road, CHELTENHAM, Glocestershire GL50 1XP, United Kingdom

Tālr: +44 (0)871 330 7033

Fakss: +44 (0)871 330 7055

e-pasts: info@naric.org.uk

Mājas lapa: http://ecctis.co.uk/naric/

Lielbritānijas vēstniecība Latvijā

Alunāna iela 5, LV-1010, Rīga, Latvija

Tālr: +371 67774700

Fakss: +371 67774707

e-pasts: britishembassy.riga@fco.gov.uk

Mājas lapa: https://www.gov.uk/government/world/latvia

Britu padome

Blaumaņa iela 5a-2, Rīga LV-1011

Tālr.: +371 6 7281730

Fakss: +371 6 7504100

e-pasts: mail@britishcouncil.lv

Mājas lapa: http://www.britishcouncil.lv/

Materiāla sagatavošanā izmantoti šādi avoti:

Mājas lapā ievietotā informācija tiek rūpīgi atlasīta. Valstu sniegtā informācija mēdz mainīties, tādēļ nav iespējams garantēt, ka šeit apkopotā informācija ir precīza un pilnīga. Vienmēr ieteicams sazināties ar konkrēto augstskolu, kurā ir paredzēts stāties, lai iegūtu aktuālo informāciju.