Augstākā izglītība

Augstāko izglītību Austrijā piedāvā universitātes (valsts vai juridisku personu dibinātas), mākslas universitātes (Kunstuniversitäten) un profesionālās universitātes (Fachhochschulen). Profesionālo universitāšu piešķirto grādu nosaukumam pievieno „FH”. Skolotāju sagatavošanas izglītības programmas piedāvā pedagoģijas augstskolas. Vēl ir vairākas specializētas nozaru augstskolas.

Austrijā jaunais Augstākās izglītības likums nosaka divu veidu studijas:

  • ordentliche Studien (absolventiem piešķir grādu);

  • Universitätslehrgänge (universitātes līmeņa kursi, par kuriem nepiešķir grādu).

Līdzīgi kā Latvijā, arī Austrijā izšķir trīs augstākās izglītības pakāpes:

  • bakalaura studijas (Bakkalaureatsstudium) ilgst 3-4 gadus un sniedz vismaz 180 kredītpunktus;

  • maģistrantūra (Magisterstudium) vai diplomu (Diplom Ingenieur/Ingenieurin) programmas ilgst 1-2 gadus un sniedz 60-120 kredītpunktus;

  • doktorantūras (Doktoratsstudium) ilgums ir vismaz 2 gadi.

Lai studētu doktorantūrā, nepieciešams iegūt bakalaura un maģistra grādu, līdz ar to jāizvēlas ordentliche Studien.

Universitātēs Universitätslehrgänge ietvaros ir pieejamas īstermiņa studiju programmas, papildstudiju programmas un tālākizglītības studiju programmas.

Valoda

Pamatā studijas notiek vācu valodā, taču studentiem tiek piedāvātas arī starptautiskas studiju programmas citās valodās, visbiežāk angļu valodā. Ārvalstniekiem ir jāapliecina savas vācu valodas zināšanas, pirms tiek saņemta atļauja pieteikties studijām. Valodas zināšanu apliecināšanai der vidējās izglītības atestāts, kurā norādīts, ka audzēknis mācījies vācu valodu vismaz četrus gadus, vācu valodas diploms, vai līdzīgi dokumenti.

Pieteikšanās

Pieteikuma anketa jāiesniedz izvēlētajā universitātē. Dažas studiju programmas uzsāk ziemas semestrī, dažas vasarā. Pieteikumu iesniegšanas termiņš ziemas semestrim ir 5. septembris, vasaras semestrim — 5. februāris. Ar apkopotajiem vispārīgajiem uzņemšanas noteikumiem Austrijas augstskolās var iepazīties šeit: http://www.studiversum.at/. Atsevišķās studiju programmās ar lielu konkursu notiek priekšatlase, uz kuru pieteikšanās ir pusgadu pirms paredzēts uzsākt studijas.

Austrijas Universitāšu adreses ir pieejamas Austrijas Studiju ceļvedī un Profesionālo studiju ceļvedī.

Ārzemēs iegūtas izglītības novērtējuma atzīšana

Austrija ir noslēgusi starpvaldību līgumu par izglītības dokumentu savstarpēju atzīšanu ar vairākām valstīm, tai skaitā arī ar Latviju. Ja iegūtais izglītības dokuments dod tiesības stāties Latvijas augstskolā, tad tas ir derīgs arī Austrijā. Izglītības dokumenti, kas nav vācu vai angļu valodā ir jāpārtulko vāciski un jālegalizē. Tas nozīmē, ka zvērināta notāra apstiprināts diploma tulkojums vācu valodā ir jāiesniedz Latvijas Ārlietu ministrijas Konsulārajā departamentā.

Mācību maksa

ES/EEZ pilsoņiem Austrijas universitātēs nav jāmaksā studiju maksa, ja viņi pabeidz studiju programmu tam paredzētajā laikā. Ja nepieciešams pagarināt studiju programmas apguves ilgumu, tad par papildsemestriem jāmaksā studiju maksa. ES/EEZ nepilsoņiem un citu valstu pilsoņiem jāmaksā 363,36 EUR par studiju semestri. Austrijas valsts tehniskajām augstskolām un skolotāju institūtiem, tāpat kā privātajām augstskolām ir tiesības prasīt maksu par studijām. Par studiju maksu jāinteresējas katrā augstskolā atsevišķi. Vēl katru semestri ir jāmaksā 17,50 EUR biedru nauda un 0,50 EUR par nelaimes gadījumu apdrošināšanu Austrijas studentu arodbiedrībai.

Uzturēšanās izmaksas

Austrijas Ārzemju studentu pakalpojumu birojs ir aprēķinājis, ka mēnesī būtu nepieciešami aptuveni 800 EUR, samērā pieticīgi dzīvojot, lai segtu dzīvošanas izmaksas un studiju materiālu izmaksas. Izmaksas var palielināties atkarībā no dzīvesvietas.

Finanšu palīdzība

Informāciju par iespējamām stipendijām var iegūt internetā — Austrijas Studentu un pētnieku datubāzes mājas lapā: www.grants.at.

Apdrošināšana

Austrijā ir derīga Eiropas Veselības apdrošināšanas karte (EVAK), par to vari sīkāk lasīt šī materiāla sadaļā Praktiski padomi vai Nacionālā veselības dienesta mājas lapā. Studentiem ir jāreģistrē sava EVAK karte vietējā slimo kasē, paņemot līdzi augstskolas izziņu, kas apliecina studējošā piederību augstskolai. Pretī jāsaņem „e-karte”, kas izmantojama, lai slimo kase norēķinātos ar ārstu par studentam sniegtajiem veselības pakalpojumiem.

Uzturēšanās un studiju atļaujas

Ja Austrijā uzturas ilgāk nekā trīs mēnešus, ir nepieciešama uzturēšanās atļauja. Lai to iegūtu, četru mēnešu laikā pēc iebraukšanas Austrijā ir nepieciešams reģistrēties pilsētas pašvaldībā vai citā rajona pilnvarotā iestādē; turpmāk attiecīgajai iestādei ir jāpaziņo arī par adreses maiņu. Informāciju par šiem jautājumiem meklējiet šeit: https://oead.at/en/to-austria/entry-residence-and-employment/eu-eea-switzerland/.

Mājokļa atrašana

Austrijas Nacionālā studentu apvienība piedāvā studentiem informāciju par mājokļa atrašanu. Savukārt Austrijas Apmaiņas dienests ir izveidojis atsevišķu Studentu dienesta viesnīcu biroju (http://www.housing.oead.at/), kas var palīdzēt atrast dzīves vietu arī apmaiņas programmu un Austrijas valdības stipendiju ieguvušajiem studentiem. Ir iespējams arī skatīt dzīvokļu īres sludinājumus vietējā presē.

Studentu apvienības

Ja esat uzņemts augstskolā, ir obligāti kļūt par Austrijas Nacionālās studentu apvienības biedru. Dalības maksa jāmaksā katru semestri, šobrīd tā ir 17,50 EUR, kas ietver arī maksu par nelaimes gadījumu un civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu. Austrijas nacionālā studentu apvienība organizē dažādus sporta un izklaides pasākumus. Apvienībai pieder arī restorāni un kafejnīcas. Apvienības biedriem ir atlaides ceļojot, apmeklējot teātrus, koncertus, muzejus, pērkot grāmatas un drēbes.

Noderīgas adreses

Austrijas nacionālā studentu apvienība
Bundesvertretung der Österreichischen HochschülerInnenschaft
Taubstummengasse 7-9, A-1040 Vienna, AUSTRIA
tālr.: +43 (0)1 310 88 80 0
fakss: +43 (0)1 310 88 80 36
e-pasts: oeh@oeh.ac.at
mājas lapa: http://www.oeh.ac.at/

Austrijas Federālā zinātnes un pētniecības ministrija
Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung
Minoritenplatz 5, A-1014 VIENNA, Austria
tālr.: +43 (0)1 531200
fakss: +43 (0)1 531209099
e-pasts: infoservice@bmwf.gv.at
mājas lapas adrese: http://www.bmwf.gv.at/home/

Austrijas Akadēmisko apmaiņu dienests
Österreichischer Austauschdienst (ÖAD)
Ebendorferstraße 7, 1010 Wien, Austria
tālr.: +43 1 534 08 - 0
fakss: +43 1 534 08 – 999
e-pasts: info@oead.at
mājas lapa: https://oead.at/de/

Austrijas Federālā Eiropas, integrācijas un ārlietu ministrija
Bundesministeriums für Europa, Integration und Äußeres
Minoritenplatz 8, A-1014 Wien Austria
tālr.: +43 (0)1 50 11 50-0
fakss: +43 (0) 50 11 59-0
e-ziņojumi: http://www.bmeia.gv.at/kontakt/ 
mājas lapa: http://www.bmeia.gv.at/

Gētes institūts Latvijā
Torņa iela 1 (ieeja no Klostera ielas), Rīga LV-1050, Latvija
tālr.: +371 675 08 194
fakss: +371 673 23 999
e-pasts: info@riga.goethe.org
mājas lapa: http://www.goethe.de/ins/lv/rig/lvindex.htm

Austrijas Republikas vēstniecība Latvijā
Elizabetes iela 15, 4. stāvs,
LV-1010 Rīga, Latvija
tālr. +371 67216125
fakss: +371 67214401
e-pasts: riga-ob@bmeia.gv.at
mājas lapa: https://www.bmeia.gv.at/

Mājas lapā ievietotā informācija tiek rūpīgi atlasīta. Valstu sniegtā informācija mēdz mainīties, tādēļ nav iespējams garantēt, ka šeit apkopotā informācija ir precīza un pilnīga. Vienmēr ieteicams sazināties ar konkrēto augstskolu, kurā ir paredzēts stāties, lai iegūtu aktuālo informāciju.