Dokumenta nosaukums Dokuments
Nolikums 
Finansējuma apmērs par partnerību ar Baltijas valstīm vai Baltijas jūra reģiona ES dalībvalstīm (Nolikuma pielikums Nr.1)
Iesniegums Baltic Bonus programmai (Nolikuma pielikums Nr.2)
Iesniegumam pievienojamie dokumenti (ja attiecināmi)  

Komersanta uzskaites veidlapa par saņemto de minimis atbalstu no 01.07.2019. jāaizpilda un jāiesniedz elektroniski Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā -
sadaļā “de minimis”, norādot pamatdatus par uzņēmumu (vai uzņēmums ir autonoms, vai uzņēmums ir saistīts uzņēmums atbilstoši “viens vienots uzņēmums” definīcijai) un norādot arī
kārtējā un divos iepriekšējos fiskālajos gados saņemto de minimis atbalstu viena vienota uzņēmuma līmenī.

Ministru kabineta noteikumi Nr.715 

 

Infografika par de minimis atbalsta piešķiršanas kārtību

PNG: 

Deklarācija par komercsabiedrības atbilstību mazajam (sīkajam) un vidējam uzņēmumam

  • deklarācijas pielikums (aizpilda gadījumā, ja ir partnerkomercsabiedrības un saistītās komercsabiedrības)