Baltic Bonus programma sekmē starptautisko sadarbību zinātnē un inovācijā, atbalstot Latvijas zinātnieku un uzņēmēju partnerību pētniecības un inovācijas projektos ar Baltijas valstu vai Baltijas jūra reģiona ES dalībvalstu zinātniekiem un uzņēmējiem. Iesniegumus finansējuma saņemšanai var iesniegt Latvijas zinātniskās institūcijas, kas reģistrētas Zinātnisko institūciju reģistrā vai Uzņēmumu reģistrā reģistrētie mikrouzņēmumi, mazie un vidējie uzņēmumi, kuri kopā ar sadarbības partneriem no Baltijas valstīm vai Baltijas jūras reģiona ES dalībvalstīm - Zviedrijas, Somija, Dānijas, Vācijas un/vai Polijas, kas ir izstrādājušas vai īsteno virs kvalitātes sliekšņa novērtētus pētniecības vai inovācijas projektus.

Programmu īsteno vienlaicīgi visās Baltijas valstīs, sadarbojoties VIAA, Lietuvas Zinātnes, inovāciju un tehnoloģiju aģentūrai un Igaunijas Pētniecības padomei saskaņā ar 2015. gada 27. jūnijā noslēgto vienošanos par sadarbību.

Atbalstu starptautiskās sadarbības kontaktu veidošanai var sniegt Igaunijas un Lietuvas nacionālie kontaktpunkti Igaunijas Zinātnes padomēLietuvas Zinātnes padomē Starptautisko sakaru nodaļā un Lietuvas Zinātnes, inovācijas un tehnoloģijas aģentūrā Starptautiskās sadarbības nodaļā.