Augstākā izglītība Beļģijā

Beļģija ir sadalīta trijos reģionos:

  • Flandrijas ziemeļos runā flāmu valodā,

  • Valonijā, kas atrodas dienvidos, runā franciski. Briseles apkārtnē oficiāli ir divvalodība, kur runā gan flāmu valodā, gan franciski.

  • Vāciski runājošā teritorija ir sadalīta divos nelielos rajonos valsts austrumos pie Vācijas robežas, bet šeit nav augstskolu.

Augstākās izglītības studijas Beļģijā notiek, ievērojot šos reģionu sadalījumus.

Augstākā izglītība Flandrijā

Flandrijas Augstākās izglītības sistēmā pastāv divu veidu studiju programmas. Augstāko profesionālo izglītību bakalaura grāda līmenī piedāvā augstskolu koledžas. Flandrijā akadēmiskās augstākās izglītības bakalaura un maģistra grāda programmas piedāvā universitātes vai augstskolu koledžas, ja tās ir iekļautas augstākās izglītības asociācijā.

Profesionālās bakalaura studiju programmas ir orientētas uz kādas specifiskas profesijas vai profesiju grupas kompetenču apguvi. Pēc profesionālās bakalaura studiju programmas var turpināt studijas kādā secīgā, šaurākas specializācijas profesionālās pilnveides studiju programmā. Pēc profesionālā bakalaura iegūšanas var turpināt studijas maģistrantūrā - pēc īpašu sagatavošanās kursu (bridging programme) apgūšanas.

Akadēmiskā bakalaura studiju mērķis ir sagatavot studijām maģistrantūrā. Arī pēc maģistra studiju programmas apguves var turpināt studijas secīgā, padziļinātā specializācijas studiju programmā.

Doktora grādu (doctorate vai PhD) var iegūt studiju programmā, kuras ilgums ir vismaz divi gadi pēc maģistra grāda ieguves.

Vairāk informācijas: www.studyinflanders.be

Augstākā izglītība Valonijā

Franciski runājošajā Beļģijas daļā augstāko izglītību piedāvā universitātes un augstskolas, institūti un akadēmijas. Kā universitātes, tā augstskolas piedāvā:

  • pirmā līmeņa jeb bakalaura studijas (trīsgadīgas programmas ar 180 kredītpunktiem);

  • otrā līmeņa jeb maģistra studijas (vienu līdz divus gadus ilgas programmas ar 60 vai 120 kredītpunktiem);

  • trešā līmeņa jeb doktorantūras studijas.

Universitātēs veterinārijas un medicīnas studijas notiek maģistra līmenī, bet tās ilgst 3 un 4 gadus, respektīvi, universitātes piedāvā arī padziļinātā maģistra programmas, kuras sniedz profesionālu specializāciju (60 kredītpunkti). Šādās programmās drīkst stāties, ja ir jau apgūtas studijas 300 kredītpunktu apjomā. Trešā līmeņa studijās doktorantūras programmās tiek iegūts pētniecības sertifikāts un izstrādāta doktora disertācija. Pēc disertācijas sekmīgas aizstāvēšanas iegūst doktora akadēmisko grādu.

Valoda

Beļģijā studijas pamatā tiek piedāvātas franču un flāmu (holandiešu) valodā. Ir arī dažādi atsevišķi priekšmetu kursi, lekcijas un studiju programmas, ko piedāvā citās valodās. Pirms uzņemšanas augstskolā būs jāapliecina studiju programmā izmantotās mācību valodas zināšanas. Ja ir pamatzināšanas flāmu vai franču valodā, universitātes piedāvā valodu kursus, kas palīdz sasniegt studijām nepieciešamo zināšanu līmeni.

Pieteikšanās

Pieteikties studijām var izvēlētajā universitātē, kur arī jāprecizē pieteikšanās kārtība. Dažās programmās ir ierobežots uzņemamo ārzemju studentu skaits. Studentiem, kurus interesē apmaiņas programmas, precīzāka informācija jāmeklē savas augstskolas ārējo sakaru daļā.

Ārzemēs iegūtas izglītības novērtējuma atzīšana

Katra universitāte atsevišķi lemj par studenta atbilstību izvirzītajiem kritērijiem, tomēr, ja iepriekšējā izglītība ir piemērota studijām Latvijā, tad tā dod tiesības stāties arī Beļģijas augstskolā. Informāciju par Latvijā iegūtās izglītības novērtējuma atzīšanu Beļģijā meklējiet:

  • NARIC Flāmu kopienas centra mājaslapā;
  • Franču kopienas Izglītības un pētniecības departamenta mājaslapā.

Mācību maksa

Mācību un reģistrācijas maksu nosaka katra universitāte atsevišķi. Informāciju par to var iegūt katras universitātes Reģistrācijas birojā.

Uzturēšanās izmaksas

Mēnesī vidēji jārēķinās ar aptuveni 850 EUR lieliem izdevumiem par mācību materiāliem, pārtiku, transportu un dzīves vietu. Turklāt dažādos reģionos izdevumu summa var svārstīties.

Finansiālā palīdzība

Studentiem ir svarīgi pārliecināties, ka viņiem ir pieejami pietiekami finansiālie resursi pirms braukšanas uz Beļģiju, jo augstskolas un organizācijas nevarēs sniegt finansiālo palīdzību, studentiem jau atrodoties valstī.

Apdrošināšana

Lai reģistrētos augstskolā, ir jāuzrāda veselības, nelaimes gadījumu un civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise. Izvēlētājā augstskolā var saņemt konsultācijas par apdrošināšanas plāniem.
 

Uzturēšanās un studiju atļaujas

Ja Beļģijā dzīvo ilgāk nekā trīs mēnešus, ir nepieciešama uzturēšanās atļauja. Lai to saņemtu, nedēļas laikā no ierašanās brīža ir jāreģistrējas Ārzemju studentu birojā (Bureau Administratif des Entrangers/Administratie Vreemdelingen Bureau) vai vietējā pašvaldībā/rātsnamā (Maison Communalen Stadhuis). Reģistrācijai ir nepieciešams dokuments, kas apliecina iestāšanos kādā no Beļģijas augstskolām un ka tev ir nepieciešamie finanšu līdzekļi sevis uzturēšanai un veselības apdrošināšanas segšanai. Izsniegtais sertifikāts ir derīgs 12 mēnešus, tas jāatjauno katru studiju gadu.

Mājokļa atrašana

Daudzas augstskolas piedāvā īrēt gan studentu kopmītni, gan atsevišķu istabu. Istabas īres izmaksas būs apmēram 260 EUR mēnesī. Atsevišķa dzīvokļa īre būs dārgāka – sākot no 400 EUR mēnesī. Precīzu informāciju var iegūt savā izvēlētajā augstskolā Studentu dzīves vietu nodaļā (Service de Logement/Dienst Huisresting). Vispārīgu informāciju par dzīvošanas iespējām sniedz sociālo pakalpojumu birojs, kas ir izveidots gandrīz visās augstskolās (Services Sociaux/Sociale Diensten).

Studentu apvienības

Beļģijā ir dažādas studentu organizācijas, kas pārstāv atšķirīgas intereses, piemēram, kultūru, sportu, politiku u.tml. Ārzemju studentus uzņem visās organizācijās.

Cita informācija

Beļģija ir slavena ar šokolādi, alu un izsmalcināto virtuvi. Pilsētās un ciemos ir daudz kafejnīcu, krogu un klubu. Beļģijā ir daudz skaistu kultūrvēsturisku viduslaiku celtņu, īpaši tādās pilsētās kā Brisele, Genta, Brige un Antverpene. Ardenē īpaši populāras ir izklaides dabā, piemēram, braukšana ar kanoe laivām, kalnu velosipēdiem un pārgājieni.

Noderīgas adreses

Flāmu kopienas NARIC centrs
NARIC-Flanders
Ministry of Education and Training
Agency for Quality Assurance in Education and Training
Koning Albert II-laan 15
B-1210 Brussels, Belgium
tālr.: +32 2 553 1700
mājaslapa: http://naricvlaanderen.be/en/naric-vlaanderen

NARIC Franču kopienas centrs

Service des équivalences de l’enseignement obligatoire
Rue A. Lavallée, 1
1080 Bruxelles
02/690.86.86
Courriel : equi.oblig@cfwb.be
mājaslapa: http://www.equivalences.cfwb.be

Beļģijas Karalistes vēstniecība (Stokholmā)
adrese: Kungsbroplan 2, 2nd floor, 11227 Stockholm, Sweden
pasta adrese: P.O. Box 1040, 10138 Stockholm, Sweden
tālr. +(46) 853 480 200
fakss: +(46) 853 480 207
e-pasts: stockholm@diplobel.fed.be

Materiāla sagatavošanā izmantoti šādi avoti:

Mājas lapā ievietotā informācija tiek rūpīgi atlasīta. Valstu sniegtā informācija mēdz mainīties, tādēļ nav iespējams garantēt, ka šeit apkopotā informācija ir precīza un pilnīga. Vienmēr ieteicams sazināties ar konkrēto augstskolu, kurā ir paredzēts stāties, lai iegūtu aktuālo informāciju.