Augstākā izglītība

Augstāko izglītību Čehijā var iegūt valsts vai juridisku personu dibinātās augstskolās, kas piedāvā trīs līmeņu studiju programmas. Studiju programmas noslēdzas ar valsts eksāmenu, kas parasti ietver arī diplomdarba aizstāvēšanu.

Bakalaura studiju programmas ilgst 3-4 gadus. Tās ir paredzētas vai nu kādas profesionālas kvalifikācijas apguvei, vai izglītības turpināšanai maģistrantūrā. Bakalaura grādu var iegūt dažādās programmās, izņemot tādas nozares kā medicīna, veterinārā medicīna un farmācija.

Maģistra studiju programmas parasti ilgst 1-3 gadus pēc bakalaura grāda iegūšanas. Ir daži izņēmumi, kur programmas ilgst 4-5 gadus nepārtraukti pēc vidusskolas izglītības (6 gadus - medicīnā vai veterinārajā medicīnā). Maģistra studiju programmas ir paredzētas, lai students apgūtu teorētisko bāzi un iemācītos to izmantot praksē, kā arī attīstītu savas radošās spējas (īpaši tas attiecas uz mākslas studiju programmām).

Doktora studiju programmas (parasti ilgst 3 gadus) var apgūt maģistra grādu ieguvušie. Tās ir orientētas uz pētniecību, teoriju apguvi vai patstāvīgu radošo prasmju pilnveidi attiecīgajā nozarē. Doktora akadēmisko grādu saīsināti apzīmē ar PhD vai ThD (teoloģijā).

Valoda

Gandrīz visās iestādēs studijas notiek čehu valodā, lai gan ir vairākas augstskolu fakultātes, kas piedāvā kursus svešvalodā, galvenokārt angļu valodā. Kārļa Universitātes Valodas un sagatavošanās kursu institūts dažādās Čehijas pilsētās piedāvā sagatavošanās kursus čehu valodā, kas domāti ārzemju studentiem. Desmit mēnešu ilgi kursi maksā, apmēram, 3 750 EUR. Vairāk informācijas Kārļa Universitātes valodu institūta mājas lapā.

Ar čehu valodas apgūšanas iespējām var iepazīties Čehijas Republikas oficiālajā mājaslapā.

Iestāšanās noteikumi

Lai studētu kādā no Čehijas augstākās izglītības iestāžu bakalaura studiju programmām, ir nepieciešams kārtot vidusskolas noslēguma eksāmenu, kurš atbilst Čehijas maturitní zkouška prasībām. Akadēmiskais gads ir no septembra vai oktobra līdz jūnija sākumam, kas ir sadalīts divos semestros. Visu Čehijas augstākās izglītības iestāžu saraksts (ar fakultāšu/katedru sarakstu un saitēm uz augstskolu mājaslapām) ir pieejams oficiālajā Čehijas studiju informācijas mājaslapā Study in the Czech Republic.

Pieteikšanās

Tā kā Čehijā nav vienotas pieteikšanās kārtības, nepieciešams sazināties tieši ar izvēlēto fakultāti. Pieteikumi parasti jāiesniedz līdz februāra beigām, mākslas augstskolās jāpiesakās iepriekšējā gada novembrī. Stājoties augstskolā, ir nepieciešams CV, pases kopija, veselības izziņa, vidusskolas atestāts, centralizēto eksāmenu sertifikāti un dzimšanas apliecības kopija. Daudzās augstskolās ir jākārto arī iestājpārbaudījumi lielā konkursa dēļ. Katra fakultāte eksāmenu laiku nosaka atsevišķi. Lielākoties eksāmeni tiek organizēti no jūnija līdz septembrim, bet mākslas augstskolās eksāmeni notiek jau janvārī.

Ārzemēs iegūtas izglītības novērtējuma atzīšana

Lielākoties, ja Latvijā iegūtās izglītības dokuments ir piemērots studiju uzsākšanai Latvijā, tad to atzīs arī Čehijā. Informāciju par izglītības novērtējuma atzīšanu var iegūt augstskolā, kurā ir vēlme studēt. Augstskolām ir atšķirīga ārzemju izglītības dokumentu izskatīšanas kārtība.

Mācību maksa

Valsts dibinātajās augstskolās gan vietējiem, gan ārzemju studentiem par kursiem, ko lasa čehu valodā, jāmaksā ir tikai pieteikšanās maksa 20 – 35 EUR apmērā par katru kursu.

Studiju maksa jāmaksā par kursiem, ko pasniedz citās valodās, piemēram, angļu, vācu vai franču, kā arī par mācībām privātajās augstskolās. Privātās augstskolas mācību maksu nosaka individuāli, un tā svārstās no 0 līdz 22 350 USD gadā.

Uzturēšanās izmaksas

Uzturēšanās izdevumi sastāda aptuveni 350-750 USD mēnesī (kopmītne, ēdināšana, sabiedriskais transports). Prāga ir dārgāka nekā citas Čehijas pilsētas. Vairāk informācijas par ikdienas tēriņiem var uzzināt, sazinoties ar izvēlēto augstskolu.

Mājokļa atrašana

Vairumam augstskolu ir savas kopmītnes. Par tām var uzzināt, augstskolu mājas lapās meklējot norādes „koleje” vai „dormitories”. Var arī privāti īrēt dzīvokli vai atsevišķu istabu. Dzīvokļa īres maksu nosaka tā lielums, atrašanās vieta, aprīkojums. Īres maksa par 2-3 guļamistabu dzīvokli ir 500-800 EUR mēnesī. Ja īrē tikai atsevišķu istabu, tad vidējā cena ir 250 EUR mēnesī. Ir jāņem vērā, ka izīrētāji nereti prasa iemaksāt arī depozītu.

Finanšu palīdzība

Latvijas iedzīvotāji var pretendēt uz Čehijas valdības atbalstu tikai īslaicīgām studijām vai pētnieciskajam darbam – līdz diviem mēnešiem. Tiek piedāvāta arī stipendija čehu valodas kursu apmeklēšanai. Vairāk informācijas skatīt VIAA mājas lapā: Stipendiju piedāvājumi

Apdrošināšana

Studentiem, kuriem ir Čehijas valdības dotācija, ir pieejami tādi paši bezmaksas veselības pakalpojumi kā Čehijas pilsoņiem, taču ar zināmiem ierobežojumiem. Pārējiem studentiem jāņem vērā, ka Čehijā ir derīga Eiropas Veselības apdrošināšanas karte (EVAK), bet tā nodrošina tikai neatliekamo medicīnisko palīdzību. Citiem gadījumiem ir jāiegādājas apdrošināšana, kas segtu medicīnas pakalpojumus un recepšu medikamentus.

Uzturēšanās un studiju atļaujas

Tiem Latvijas pilsoņiem, kuri paredz uzturēties Čehijā ilgāk nekā 30 dienas ir jāreģistrējas vietējā Ārzemju policijas iecirknī. Tie, kuri uzturēsies ilgāk nekā trīs mēnešus, var pieprasīt uzturēšanās atļauju Čehijā uz vietas Ārzemju policijas iecirknī. Lai pieprasītu uzturēšanās atļauju, ir nepieciešami šādi dokumenti:

  • aizpildīta un parakstīta pieteikšanās anketa;

  • derīga pase vai identitātes karte;

  • viena pases fotogrāfija;

  • dokuments, kas pierāda uzturēšanās iemeslu Čehijā;

  • dzīves vietas adresi apstiprinošs dokuments;

  • atbilstoši apdrošināšanas dokumenti.

Nepilsoņiem par vīzām un uzturēšanās atļaujām jāinteresējas Čehijas Republikas Ārlietu ministrijas mājas lapā.

Studentu apvienības

Čehijā, galvenokārt valsts augstskolās, darbojas dažādas studentu organizācijas, tai skaitā starptautiskās organizācijas, kā piemēram ERASMUS studentu tīkls, IASTE un AISEC.

Noderīgas adreses

Latvijas Republikas vēstniecībā Prāgā
Hradešínská 3, P.O.Box 54, 101 00 Praha 10, Česká Republika
tālr. 00 420 255 700 881; + 420 603 519 994 (dežūrtālrunis ārkārtas situācijās)
fakss: 00 420 255 700 880
e-pasts: embassy.czech@mfa.gov.lv
mājaslapa: http://www.mfa.gov.lv/lv/prague/konsulara-informacija/

Čehijas Republikas vēstniecība Latvijā
Elizabetes iela 29a, LV-1010 Rīga, Latvija
tālr.: +371 67217814; +371 67287306
fakss: +371 67217821
e-pasts: riga@embassy.mzv.cz
mājaslapa: http://www.mfa.cz/riga

Čehijas Republikas iekšlietu ministrija
The Ministry of the Interior of the Czech Republic
Nad Štolou 3, 170 00 PRAGUE 7, Czech Republic
tālr: +420 974 811 111
fakss: +420 974 833 582
e-pasts: posta@mvcr.cz
mājaslapa: http://www.mvcr.cz/

Čehijas Izglītības, jaunatnes un sporta ministrijas Augstākās izglītības departaments,

Čehijas ENIC-NARIC centrs
Czech ENIC-NARIC, MŠMT – Department of Higher Education (30)
Karmelitskà 7, Praha 1, 118 12, Czech Republic
e-pasts: enic-naric@msmt.cz
mājaslapa: http://www.msmt.cz/areas-of-work/tertiary-education/enic-naric-czech-republic

Valodas un sagatavošanās kursu institūts
Institute for Language and Preparatory Studies
Charles Universitaty in Prague, Vratislavova 29/10; 128 00 PRAGUE 2, Czech Republic
tālr.: +420 224 990 420
fakss: +420 224 990 440

e-pasts: studujop@ujop.cuni.cz

mājaslapa: http://ujop.cuni.cz/en/

Mājas lapā ievietotā informācija tiek rūpīgi atlasīta. Valstu sniegtā informācija mēdz mainīties, tādēļ nav iespējams garantēt, ka šeit apkopotā informācija ir precīza un pilnīga. Vienmēr ieteicams sazināties ar konkrēto augstskolu, kurā ir paredzēts stāties, lai iegūtu aktuālo informāciju.