CHIST-ERA IV projektu pieteikumu konkurss

Konkursa mērķis ir atbalstīt starptautiskus un inovatīvus projektus informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā.

Konkursā iesniegtajam starptautiskajam projektam ir jāatbilst kādai no šādam konkursa prioritātēm:

  • Explainable Machine Learning-based Artificial Intelligence
  • Novel Computational Approaches for Environmental Sustainability

Konkursa kopējais budžets ir ieplānots 16 miljonu eiro apmērā un konkursā ar finansējumu piedalās 25 valstis:

Austrija

Austrijas Zinātnes atbalsta fonds (FWF)

un FFG

Beļģija

Flandrijas Zinātniskās pētniecības fonds (FNRS)

Flandrijas Pētniecības Fonds (FWO)

Bulgārija

Bulgārijas Nacionālais zinātnes fonds (BNSF)

Čehija

Čehijas Tehnoloģijas aģentūra (TACR)

Francija

Nacionālā Zinātnes aģentūra (ANR)

Grieķija

Pētniecības un tehnoloģijas ģenerālsekretariāts (GRST)

Igaunija

Igaunijas Zinātnes padome (ETAg)

Itālija

Izglītības, universitāšu un zinātnes ministrija (MIUR)

un Nacionālais kodolfizikas institūts (INFN)

Izraēla

InnovationAuth

Īrija

Īrijas Zinātnes padome (IRC)

Kanāda, Kvebeka

Kvebekas Pētniecības fonds (FRQNT)

Latvija

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA)

Lietuva

Lietuvas Zinātnes padome (LMT)

Luksemburga

Nacionālais Pētniecības fonds (FNR)

Polija

Nacionālais zinātnes centrs (NCN)

Portugāle

Zinātnes un tehnoloģijas fonds (FCT)

Rumānija

Augstākās izglītības, zinātnes, attīstības un inovācijas finansēšanas aģentūra (UEFISCDI)

Slovākija

Slovākijas Zinātņu akadēmija (SAS)

Spānija

Valsts pētījumu aģentūra (AEI)

Somija

Somijas Akadēmija (AKA)

Šveice

Šveices Nacionālais zinātnes organizācija (SNSF)

Turcija

Turcijas Zinātniskās un tehnoloģiskās pētniecības padome (Tübitak)

Apvienotā Karaliste

 zinātnes padome (UKRI)

Ungārija

Nacionālais pētniecības, attīstības un inovācijas birojs (NKFIH)

Zviedrija

Zviedrijas Zinātnes padome (VR)

Projekta pieteikumu var iesniegt universitātes, zinātniskie institūti, kā arī uzņēmumi paredzot projektā izpētes darbus no fundamentālās zinātnes līdz pat rūpnieciskajiem pētījumiem.

Konkursa laika grafiks

2019. gada 12. decembris

Projekta idejas pieteikuma konkursa izsludināšana

2020. gada 14. februāris, 17:00 (CEL)

Projekta idejas pieteikuma konkursa termiņš 

2020. gada aprīļa beigas

Uzaicinājums iesniegt projekta pieteikumu

2020. gada jūnijs

Projekta pieteikuma iesniegšanas termiņš konkursa otrajā kārtā

2020. gada oktobra vidus

CHIST-ERA Rīcības komitejas lēmums par atbalstāmajiem projektiem un konkursa rezultātu paziņošana projektu pieteicējiem 

2020. gada 1. decembris

Projektu īstenošanas uzsākšana

Projektu pieteikumu iesniegšana notiek tiešsaistē projektu pieteikumu elektroniskā iesniegšanas sistēmā

Lai atrastu partnerus savam projektam, ir izveidota partneru meklēšanas vietne Partner Search Tool, kurā var ievietot sava projekta ideju un atrast partnerības meklējumu paziņojumus.

Projektu pieteikumus vērtēs dažādu valstu eksperti un lēmumu par atbalstu projektu īstenošanai pieņems nacionālā/reģionālā līmenī.

Finansējums projektu īstenošanai tiek piešķirts nacionālo/reģionālo programmu ietvaros. Latvijas dalībniekiem finansējums projektu īstenošanai ir paredzēts no valsts budžeta apakšprogrammas „Dalības nodrošināšana Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģijas attīstības programmās” finanšu resursiem.

Plašāka informācija par konkursu ir atrodama CHIST-ERA IV projekta mājaslapā.