Augstākā izglītība

Augstāko izglītību Dānijā piedāvā universitātes (Universiteter), profesionālās augstskolas (Professionshøjskoler) un profesionālās akadēmijas (Erhvervsakademier). Universitātes un tām pielīdzinātas iestādes piedāvā bakalaura, maģistra un doktora līmeņa studiju programmas ar uzsvaru uz pētniecisko darbību. Bakalaura grādu Dānijā iegūst pēc trīs gadu studijām, bet Candidatus grādu (līdzīgi kā citās valstīs maģistra grāds) vēl pēc divu gadu studijām. Pēc Candidatus grāda iegūšanas ir iespējams iegūt Doktora grādu. Studijas doktorantūrā ilgst trīs gadus un tajos ir iekļauts pētnieciskais darbs, kursu apmeklēšana, mācību darbs un disertācijas sagatavošana un aizstāvēšana.

Profesionālajās augstskolās var apgūt profesionālās bakalaura programmas, kuras ilgst 3-4½ gadus. Programmas tiek piedāvātas uzņēmējdarbības, pedagoģijas, inženierzinību, veselības aprūpes un sociālā darba studiju virzienos. Profesionālās augstskolas ir neatkarīgas valsts regulētas augstskolas, kuras piedāvā bakalaura un profesionālās pilnveides programmas. Augstskolas lielākoties finansē valsts. Studiju programmas akreditē Dānijas Akreditācijas padome un apstiprina Izglītības ministrija. Augstskolām ir reģionāls raksturs un tām ir pienākums sadarboties ar universitātēm un pētniecības institūtiem, kā arī ar darba devējiem un nozaru apvienībām.

Profesionālās akadēmijas piedāvā gan profesionālās studiju programmas (enhervsacacademiuddannelse), kas ilgst 2 - 2½ gadus, gan arī bakalaura studiju programmas sadarbībā ar universitātēm.

Valoda

Lai iegūtu diplomu programmās, ko pasniedz dāņu valodā, ir nepieciešams pārzināt dāņu valodu. Plašas iespējas apgūt dāņu valodu ir Dānijā - pieejami gan īsāki, gan ilgāki kursi augstskolās mācību gada laikā vai vasarā, kā arī ir pašvaldību, privātskolu, skolotāju un tautskolu valodas stundas un kursi: http://studyindenmark.dk. Latvijā vairākas mācību iestādes, valodu centri piedāvā apgūt dāņu valodu: http://www.niid.lv/niid_search?qy=d%C4%81%C5%86u+valoda&x=0&y=0. Informāciju par starpvalstu kultūras pasākumiem, kā arī atsevišķiem valodu kursiem publicē arī Dānijas Kultūras institūts https://www.dki.lv/ko-mes-piedavajam/?lang=lv.

Daudzas augstskolas piedāvā izglītības programmas angļu valodā. Kopumā Dānijā iespējams apgūt 500 studiju programmas. Apmaiņas programmu studentiem, kuri vēlas studēt Dānijā tikai vienu vai divus semestrus, ir iespēja angļu valodā apmeklēt vairāk nekā 1000 dažādu kursu. Vairāk: http://studyindenmark.dk/study-options/study-options.

Iestāšanās noteikumi

Iestāšanās pamatprasība Dānijas augstskolā ir atestāts par vidējo izglītību. Visās programmās prasība ir labas angļu valodas zināšanas. Studentiem, kuri vēlas studēt dāņu valodā, ir jāpierāda savas dāņu valodas zināšanas.

! Katra augstskola izvirza savus iestāšanās noteikumus, par kuriem vairāk var uzzināt izvēlētajā augstskolā.

Pieteikšanās

Pieteikšanās anketas bakalaura, profesionālā bakalaura un pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studijām jāiesniedz elektroniski nacionālajā augstskolu uzņemšanas mājaslapā. Pieteikšanās norisinās pārsvarā no 1. februāra līdz 15. marta plkst. 12.00 pēc Dānijas laika. Sīkāka informācija par pieteikšanās anketu aizpildīšanu atrodama šeit. Prasības dažādās augstskolās var būt atšķirīgas, ar tām svarīgi iepazīties konkrētajā augstskolā. Lielākajā daļā augstskolu ir starptautiskais birojs, kas sniedz konsultācijas ārzemju studentiem. Ar universitāšu adrešu sarakstu var iepazīties Dānijas studiju popularizēšanas mājaslapā „Study in Denmark".

! Atsevišķas augstskolas piedāvā ziemas uzņemšanu! Pieteikšanās termiņš ir 15. marts neatkarīgi no studiju programmas sākuma datuma.

Ārzemēs iegūtas izglītības novērtējuma atzīšana

Precīzāku informāciju par Latvijā iegūtas izglītības atzīšanu Dānijā var iegūt Dānijas Zinātnes, inovāciju un augstākās izglītības ministrijas mājas lapā.

Mācību maksa

Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas pilsoņiem Dānijā par studijām augstskolā mācību maksa parasti nav jāmaksā, taču jārēķinās ar izdevumiem par mācību materiāliem.

Uzturēšanās izmaksas

Jāatceras, ka visiem pirkumiem, ieskaitot izdevumus par mājvietu, ir 25% nodoklis, kas dzīvi Dānijā ievērojami sadārdzina. Lai gan Eiropas Savienības pilsoņiem augstskolās nav jāmaksā mācību maksa, ir aprēķināts, ka pārējās izmaksas vidusmēra studentam mēnesī ir apmēram 820 - 1200 EUR.

Finanšu palīdzība

Visiem Dānijas pilsoņiem no 18 gadu vecuma ir tiesības pieteikties uz valdības finansiālo atbalstu izglītības turpināšanai. Ārzemju studentiem to nepiedāvā, izņemot šādus gadījumus, ja students:

  • Dānijā ir nodzīvojis vismaz piecus gadus;
  • ir strādājis vismaz 10 - 12 stundas nedēļā vismaz divus gadus pirms studiju uzsākšanas; un turpina strādāt;
  • ir stājies laulībā ar Dānijas pilsoni;
  • ir bērns ES pilsoņiem, kuri strādā vai ir strādājuši Dānijā.

Dānijas valdības stipendiju piešķir Latvijas pilsoņiem, kuri ir Latvijas augstskolu studenti un daļu no savas studiju programmas vai diplompētījuma grib veikt Dānijā. Stipendija nav domāta pilnas studiju programmas apguvei. Studijām ir jābūt saistītām ar Dāniju – dāņu valodu, kultūru, vai Dānijai raksturīgām nozarēm, piemēram, dizains u.c..

Dānijā ir pierasts, ka jaunieši studijas apvieno ar nepilnas slodzes darbu. Par darba meklēšanu un darba kultūru Dānijā var uzzināt šeit: https://www.workindenmark.dk/.

Apdrošināšana

Dānijā darbojas Eiropas Veselības apdrošināšanas karte (EVAK), kuru var saņemt bez maksas no Nacionālās veselības dienesta. Ja ir paredzēts uzturēties ilgāk par 3 mēnešiem, ir jāreģistrējas, lai saņemtu Dānijas Veselības apdrošināšanas karti. Neaizmirstiet vispirms saņemt uzturēšanās atļauju, kas nepieciešama valsts veselības apdrošināšanas iegūšanai.

Jāņem vērā, ka valsts veselības apdrošināšanas programma nesedz izdevumus, kas ir saistīti ar transportēšanu uz mājām smagu saslimšanu un citos gadījumos, zobārstniecības un fizioterapijas procedūras, kā arī repatriāciju nāves gadījumā. Tādēļ ir ieteicama arī privātā apdrošināšanas polise. Lielākie Latvijas apdrošināšanas uzņēmumi apdrošina veselību arī ja nepieciešams ilgstoši uzturēties ārzemēs.

Uzturēšanās un studiju atļaujas

Ja paredzēts uzturēties Dānijā ilgāk nekā trīs mēnešus, tad ir nepieciešama uzturēšanās atļauja. Lai iegūtu šo atļauju, jāuzrāda dokumenti, kas apliecina uzņemšanu, pilna laika studijām augstskolā. Vairāk: http://studyindenmark.dk/live-in-denmark/permits-visas-red-tape. Latvijas pilsoņi uzturēšanās atļauju var pieprasīt Dānijas Valsts administrācijā (Statsforvaltningen). Latvijas nepilsoņiem ir jāiesniedz dokumenti izskatīšanai Dānijas Imigrācijas dienestā pirms ierašanās Dānijā. Uzturēšanās atļaujas tiek izsniegtas uz mācību laiku.

Mājokļa atrašana

Atrast mājokli Dānijā ir diezgan grūti, īpaši lielajās pilsētās. Vairākus mēnešus pirms uzsākt mācības, ieteicams sazināties ar izvēlēto augstskolu, iespējams, tā mājokļa jautājumā varēs palīdzēt. Studenti mitinās studentu kopmītnēs (Kollegier), taču vietu skaits šajās vietās ir ierobežots (istaba maksā no 250 līdz 460 EUR mēnesī). Studenti mitinās arī privāti izīrētās istabiņās, dzīvokļos vai mājās. Cenas svārstās no 270 līdz 600 EUR mēnesī par istabu, vai 470-940 EUR par dzīvokli. Pastāv arī centralizēti studentu mājokļu meklēšanas servisi Ungdoms boliger un Studenterguiden, kas darbojas visā Dānijā, un dzīvokļu meklēšanas dienesti lielākajās pilsētās. Īrējot dzīvokli no privātpersonas ir jāuzmanās no krāpniecības iespējām (sk. tekstu lapas apakšā).

Studentu apvienības

Dānijā katrā augstskolā ir sava studentu apvienība. Dažās universitātēs ir arī atsevišķas studentu apvienības fakultāšu līmenī. Dalības maksu šādās studentu organizācijās maksā pēc brīvprātības principa.

Noderīgas adreses

Dānijas Karalistes vēstniecība Latvijā
Pils iela 11, Rīga LV-1063, Latvija
Tālr.: +371 67 226 210
Fakss: +371 67 820 234
e-pasts: rixamb@um.dk
Mājas lapa: http://letland.um.dk/lv-lv/

Dānijas Augstākās izglītības aģentūra, NARIC centrs Dānijā
Danish Agency for Higher Education, Bredgade 43, DK - 1260 COPENHAGEN K, Denmark
Tālr: +45 7231 7800
Fakss: +45 7231 7801
e-pasts: uds@uds.dk
mājaslapa: http://ufm.dk/en/education-and-institutions/recognition-and-transparency

Centralizēts mājvietu meklēšanas serviss
UngesBoligService.dk I/S, Tuborg Boulevard 12, DK-2900 Hellerup, Denmark
mājaslapa: http://www.ungdomsboliger.dk/?id=front&lang=en

Informācija par Dāniju
mājaslapa: http://letland.um.dk/lv-lv/par-daniju/

Materiāla sagatavošanā izmatoti šādi avoti:

Mājaslapā ievietotā informācija tiek rūpīgi atlasīta. Valstu sniegtā informācija mēdz mainīties, tādēļ nav iespējams garantēt, ka šeit apkopotā informācija ir precīza un pilnīga. Vienmēr ieteicams sazināties ar konkrēto augstskolu, kurā ir paredzēts stāties, lai iegūtu aktuālo informāciju.