PostDoc Latvia projektu īstenošanas dokumenti

 

Projekta īstenošana

 
  Uzsākot projektu  
1. Līgums (paraugs)
2. Apliecinājums (veidlapa)
3. Atbildīgo personu rekvizītu veidlapa
4. Bankas kontu rekvizītu veidlapa
5. Finansēšanas plāns
6. Pēcdoktoranta mobilitātes – Sadarbības līgums starp pētniecības pieteikuma īstenotāju un sadarbības partneri (paraugs pielāgojams atbilstoši situācijai)

 

(LV)
  (EN)

aktualizēts 24.01.2018.

 

Īstenošanas laikā

 
7. Sinerģijas kārtība
8. Metodiskie norādījumi par darba laika uzskaites principiem pēcdoktoranta nodarbinātības jautājumos

 

aktualizēts 31.05.2019.

9. Palīgmateriāls par komandējumu izmaksu noformēšanu

 

aktualizēts 31.05.2019.

10. Darba laika uzskaites veidlapa

 

aktualizēts 24.01.2018.

11. Palīgmateriāls par izdevumus pamatojošiem un rezultātus apliecinošiem dokumentiem ar saimniecisko darbību nesaistīta pētniecības pieteikuma īstenošanas gadījumā

 

aktualizēts 21.12.2017

12. Palīgmateriāls par izdevumus pamatojošiem un rezultātus apliecinošiem dokumentiem ar saimniecisko darbību saistīta pētniecības pieteikuma īstenošanas gadījumā

 

aktualizēts 21.12.2017

13. Maksājumu pieprasījumu aizpildīšanas metodika

 

aktualizēts 02.05.2019.

14. Precizēts skaidrojums par iepirkumu organizēšanu un nodokļu piemērošanu

 

aktualizēts 31.05.2019.

15. Iepirkumu plāna veidlapa

 

aktualizēts 31.05.2019.

16. Prezentācija par maksājumu pieprasījumu iesniegšanu POSTDOC informācijas sistēmā
17. Vienas vienības izmaksu standarta likmju aprēķina un piemērošanas metodika
18. Vienas vienības izmaksu standarta likmju aprēķina un piemērošanas metodika (administratīvajiem un infrastruktūras resursiem)
19.

Uzraudzības rādītāju un izslēdzošo kritēriju pārbaudes un apstiprināšanas metodika

  • Pielikums Nr.1.
  • Pielikums Nr.2.

 

 

 

 

 

 

aktualizēts 15.05.2019.

20. Metodika par 1.1.1.2. pasākuma 2. un turpmāko atlases kārtu pieteikumu rezultāta “Oriģinālu zinātnisko rakstu skaits, kas iesniegti publicēšanai žurnālos vai rakstu krājumos, kuru citēšanas indekss sasniedz vismaz 50% no nozares vidējā citēšanas indeksa” Web of Science attiecināšanu maksājuma pieprasījumos
21. Metodika par 1.1.1.2. pasākuma 2. un turpmāko atlases kārtu pieteikumu rezultāta “Oriģinālu zinātnisko rakstu skaits, kas iesniegti publicēšanai žurnālos vai rakstu krājumos, kuru citēšanas indekss sasniedz vismaz 50% no nozares vidējā citēšanas indeksa” Scopus attiecināšanu maksājuma pieprasījumos
22. Pēcdoktorantūras pētniecības pieteikumu īstenošanas aktualitātes

 

Komunikācijas materiāli  
23. Projekta plakāts (šablons)

1. kārtas pieteikumiem

2. kārtas pieteikumiem

3. kārtas pieteikumiem

4. kārtas pieteikumiem

 

24.

PostDoc prezentācija (šablons)

 

(16:9)

 

 

(4:3)
25.

PostDoc posterprezentācija (šabloni)

 
26. PostDoc Latvia logo

 

Vidusposma vērtēsana  
27. Prezentācija
28. Vidusposma ziņojuma administratīvās vērtēšanas kritēriji

 

Dokumenti 1. kārtai  
29. Vidusposma ziņojuma veidlapa

 

(LV)

 

(EN)
30. Vidusposma ziņojuma veidlapas aizpildīšanas metodika

 

(LV)

 

(EN)
31. Vidusposma ziņojuma zinātniskās kvalitātes vērtēšanas vadlīnijas

 

(LV)

 

(EN)

 

Dokumenti 2. kārtai  
32. Vidusposma ziņojuma veidlapa

 

(LV)

 

(EN)
33. Vidusposma ziņojuma veidlapas aizpildīšanas metodika

 

(LV)

 

(EN)
34. Vidusposma ziņojuma zinātniskās kvalitātes vērtēšanas vadlīnijas

 

(LV)

 

(EN)
 

Dokumenti 3.kārtai

 
35. Vidusposma ziņojuma veidlapa

(LV) 

(EN) 

36. Vidusposma ziņojuma veidlapas aizpildīšanas metodika

(LV)

 (EN)

37. Vidusposma ziņojuma zinātniskās kvalitātes vērtēšanas vadlīnijas

 (LV)

(EN) 

 

Noslēguma vērtēšana  
  Dokumenti 1. kārtai  
38. Noslēguma ziņojuma veidlapa

 

(LV)

(EN)

39. Noslēguma ziņojuma veidlapas aizpildīšanas metodika

 

(LV)

(EN)

40. Noslēguma ziņojuma zinātniskās kvalitātes vērtēšanas vadlīnijas un kritēriji

 

(LV)

(EN)

41. Noslēguma ziņojuma administratīvās vērtēšanas vadlīnijas un kritēriji    (LV)
  Dokumenti 2. kārtai   
42.  Noslēguma ziņojuma veidlapu formas latviešu un angļu valodā

(LV)

(EN)

43.  Noslēguma ziņojuma aizpildīšanas metodika latviešu un angļu valodā

(LV)

(EN)

44.  Noslēguma ziņojuma zinātniskās kvalitātes vadlīnijas un kritēriji latviešu un angļu valodā

(LV)

(EN)

45.  Noslēguma ziņojuma administratīvās vērtēšanas vadlīnijas un kritēriji latviešu valodā