Nr.p.k Dokuments Lejupielāde
1.

Atskaites par projekta īstenošanu veidlapa

2. Finanšu atskaites veidlapa
3. 2020. gada konkursa nolikums
4. Konkursa nolikuma pielikums (projekta pieteikuma veidlapa)