Sabiedrības drošība

Mūsdienās rūpes par pilsoņu drošību nozīmē noziedzības un terorisma apkarošanu, sabiedrības aizsardzību pret dabas un cilvēku izraisītām katastrofām, kiberuzbrukumu aizkavēšanu un aizsardzību pret cilvēku, zāļu un viltotu preču nelegālu tirdzniecību. Eiropas Savienības (ES) pētniecība un inovācijas attīsta jaunas tehnoloģijas, lai aizsargātu mūsu sabiedrības, vienlaikus ievērojot konfidencialitāti un apstiprinot pamattiesības — divas pamatvērtības, kam ES drošības pētījumos ir pievērsta vislielākā uzmanība. Šīm tehnoloģijām ir nozīmīgs potenciāls ekonomiskās aktivitātes stimulēšanā, izmantojot jaunus produktus un pakalpojumus un radot darbavietas.

Apakšprogrammas mērķis ir veicināt drošas Eiropas sabiedrības veidošanu kontekstā ar pieaugošu globālo mainību, savstarpējo atkarību un draudiem, īpaši fokusējoties uz noziedzības, vardarbības, terorisma, dabas/cilvēku izraisītu katastrofu, kiberuzbrukumu, privātās dzīves aizskaramību vai cita veida sociālo un ekonomisko traucējumu ietekmes mazināšanu.

Lai prognozētu, novērstu un pārvaldītu draudus, ar ko Eiropa saskaras, ir nepieciešams izstrādāt un pielietot inovatīvus risinājumus, vienlaikus nodrošinot Eiropas pilsoņu individuālās tiesības un brīvību. Tādējādi ES drošības politikai nepieciešams mijiedarboties ar dažādiem sociālās politikas virzieniem, attīstot sociālo dimensiju drošības pētniecībā, kas tiek uzskatīts par svarīgu aspektu šīs problēmas risināšanā.

Kontaktpersonu skatīt Apvārsnis 2020 Nacionālā kontaktpunkta ekspertu sarakstā.

Noderīga informācija

Kopējais programmas budžets 2020. gadam – 286.09 miljoni eiro

Projektu konkursi

Noderīgas saites

Research Participant Portal

Apvārsnis 2020 programmas mājaslapa

Apvārsnis 2020 projektu konkursi

CORDIS – Kopienas informācijas portāls par aktivitātēm pētniecības un attīstības jomās

Tuvākie pasākumi