ERA-NET E-RARE-3 (Rare disease research implementing IRDiRC objectives- reto slimību pētniecība, kas vērsta uz Starptautiskā reto slimību pētniecības konsorcija mērķu sasniegšanu) ir 25 zinātni finansējošo organizāciju no Eiropas un Kanādas izveidota ERA-NET Cofund platforma, kuras darbība tika uzsākta 2014. gada 1. decembrī un turpināsies līdz 2019. gada 30. novembrim. Koordinators – Francijas Nacionālā Pētniecības aģentūra (ANR).

2015. gada 7. decembrī tika izsludināts otrs projektu konkurss par tēmu “Jau zināmu ārstniecības vielu inovatīva pielietošana reto slimību pētniecībā” - Clinical research for new therapeutic uses of already existing molecules (repurposing) in rare diseases. Konkursa mērķis ir izpētīt tādu ārstniecības vielu, kuras jau tiek lietotas ārstniecībā, jaunas pielietošanas iespējas tieši reto slimību ārstēšanai.

Valsts izglītības attīstības aģentūra piedalās kā zinātni finansējošā institūcija, nodrošinot konkursā atbalstīto starptautisko pētniecības projektu finansējumu Latvijas dalībniekiem.