ERA-NET ERA-CVD Cofund (ERA-NET on cardiovascular diseases to implement joint transnational research projects and set up international cooperations– ERA-NET sirds un asinsvadu slimību jomā, lai ieviestu kopīgus starptautiskus projektus un veidotu starptautisku sadarbību) ir 23 zinātni finansējošo organizāciju no Eiropas un Taivānas izveidota ERA-NET Cofund platforma, kuras darbība tika uzsākta 2015. gada 1. oktobrī un turpināsies līdz 2020. gada 30. septembrim. Koordinators – Vācijas Kosmiskās aviācijas centrs (DLR).

2016. gada konkurss par tēmu "Sirds mazspēja"

2018. gada konkurss par tēmu “Starptautiski sirds un asinsvadu slimību pētniecības projekti jaunajiem zinātniekiem”

2019. gada konkurss par tēmu “Starptautiski sirds un asinsvadu slimību pētniecības projekti jaunajiem zinātniekiem”

2020. gada konkurss par tēmu “Vaskulāras dabas kognitīvo traucējumu novēršana, savlaicīgi diagnosticējot sirds un asinsvadu slimības” 

Valsts izglītības attīstības aģentūra piedalās kā zinātni finansējošā institūcija, nodrošinot konkursā atbalstīto starptautisko pētniecības projektu finansējumu Latvijas dalībniekiem.