ERA PerMed ir ERA-NET Cofund projekts, kura ietvaros atbalsts tiks sniegts divu nozīmīgu pētniecības jomu integrācijai, tās ir “Veselība” un “Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas”. Projekta darbība uzsākta 2017. gadā un ilgs līdz 2022. gadam. ERA PerMed projekta konsorciju veido 31 zinātni finansējošā institūcija, pārstāvot projektā 18 Eiropas Savienības dalībvalstis (Austrija, Dānija, Francija, Horvātija, Igaunija, Itālija, Īrija, Latvija, Luksemburga, Nīderlande, Polija, Rumānija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija un Zviedrija), kā arī Kanādu, Izraēlu, Norvēģiju un Turciju.

Plašāka informācija par projekta dalībniekiem, mērķiem un plānotajām darbībām ERA PerMed projekta mājaslapā www.erapermed.eu.