ERA.Net RUS Plus ir 7. Ietvara programmas ERA-NET Plus aktivitātes projekts, kas vērsts uz Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu zinātnieku sadarbības ar Krievijas zinātniekiem veicināšanu (Further linking Russia to the ERA: Coordination of MS/AC S&T programmes towards and with Russia):

  • projekta īstenošana ir uzsākta 2013. gada 1. novembrī un plānota līdz 2019. gada 31. oktobrim;
  • projektā sadarbojas 22 zinātni un pētniecību finansējošas nacionālās institūcijas, pārstāvot 10 ES dalībvalstis, kā arī Šveici, Turciju, Izraēlu, Moldāviju un Krieviju. 

Projekta mērķis ir izveidot nacionālo un reģionālo politikas veidotāju sadarbības platformu, kas sekmētu projektā iesaistītajās valstīs inovācijas attīstību, novērstu fragmentāciju nacionālo programmu īstenošanas līmenī un veicinātu zinātnisko sadarbību.

ERA.Net RUS Plus projekta koordinators Vācijas Federālās izglītības un zinātnes ministrijas uzdevumā ir Vācijas Kosmiskās aviācijas centrs (DLR).

Latviju projektā no 2015. gada septembra pārstāv Valsts izglītības attīstības aģentūra.

Kontaktinformācija: