ERA-NET ON NANOMEDICINE – EuroNanoMed III

Nanotehnoloģija ir viena no stratēģiskajām prioritātēm Eiropā, turklāt tās izmantošana medicīnā sniedz būtisku ieguldījumu daudzu slimību agrīnākā diagnostikā un ārstēšanā.

EuroNanoMed III ir ERA-NET aktivitātes projekts, kas vērsts uz zinātnieku sadarbību dažādās valstīs nanomedicīnas jomā. Projekts veicina kopīgu pētniecības projektu īstenošanu, lai sekmētu ilgtspējīgu attīstību un sadarbību starp nanomedicīnas jomā strādājošajiem zinātniekiem, mediķiem un industrijas pārstāvjiem, kā arī efektīvu nacionālo un reģionālo pētniecības programmu nanomedicīnā koordinēšanā, nodrošinot resursu racionālu izmantošanu.

EuroNanoMed III projekta īstenošanā piedalās 27 partneri no 21 dažādas valsts, projektu koordinē Spānijas Karlosa III Nacionālais veselības institūts (Instituto de Salud Carlos III, Madrid, Spain). Latviju projektā ar 2016. gada septembri pārstāv Valsts izglītības attīstības aģentūra. Projekta īstenošanas laiks ir no 2016. gada novembra līdz 2021. gada oktobrim.

Latvijas pārstāve EuroNanoMed III projekta vadības grupā: