FLAG-ERA III (The Flagship ERA-NET) ir Apvārsnis 2020 programmas ERA-NET Cofund aktivitātes projekts, kura darbība cieši saistīta ar Eiropas Komisijas izveidoto Flagship platformu darbību un mērķiem.

Projekts tiek īstenots no 2018.gada 1.decembra līdz 2023.gada 30.novembrim. FLAG-ERA III projektā sadarbojas 22 zinātni un pētniecību finansējoša nacionālā institūcija, pārstāvot 16 Eiropas Savienības dalībvalstis, kā arī Izraēlu un Turciju.

FLAG-ERA, III projekts turpina iepriekšējo FLAG-ERA un FLAG-ERA II projektu ietvaros uzsākto un tālāk attīsta izveidotās nacionālo un reģionālo politikas veidotāju sadarbības platformas darbību, lai sadarbībā ar Eiropas Komisiju sekmētu FET Flagship programmas īstenošanu un īpaši atbalstītu pētniecības projektus, kas tematiski veido sinerģiju ar kādu no divām Eiropas Komisijas izveidotajām Flagship platformām: Graphene un Human Brain Project.  FLAG-ERA III projekta mērķi ir dot ieguldījumu iepriekš minēto Flagship platformu darbības īstenošanā organizējot kopīgus projektu konkursus, piedaloties Flagship partnerības sistēmā, identificējot potenciālos partnerības projektus, izplatot informāciju par finansējuma pieejamību Flagship platformās un sadarbības veidošanas pasākumiem. FLAG-ERA III aktivitātes tiks organizētas periodiski īstenotu pasākumu ietvaros, kuros tiks aicinātas piedalīties visas ieinteresētās personas un strukturēti sesijās, kas saistītas ar konkrētiem projekta mērķiem un uzdevumiem.

Detalizēta informācija ir atrodama FLAG-ERA projekta mājaslapā

FLAG-ERA IIIprojekta koordinators ir Francijas Nacionālā pētniecības aģentūra (ANR).

Latviju projektā pārstāv Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA).

Kontaktinformācija: