Augstākā izglītība

Augstāko izglītību Francijā piedāvā ļoti daudzveidīgas izglītības iestādes. Ir izglītības iestādes, kuras piedāvā pilna laika (garās) studiju programmas un īslaicīgās studiju programmas. Iegūstot izglītību īslaicīgajās (divgadīgajās) studiju programmās, students saņem Universitātes tehnisko diplomu (Diplôme Universitaire de Technologie – DUT) vai augsti kvalificēta tehniķa sertifikātu (Brevet de Techniciens Supérieurs – BTS). Atbilstoši arī iestāšanās noteikumi tajās mēdz būt ļoti atšķirīgi.

Studijas piedāvā arī ļoti specifiskas izglītības iestādes (Grandes Ecoles) – inženieru skolas, biznesa skolas u.c.. Iestāšanās tajās ir stingri noteikta, un bieži vien tajās var studēt tikai, pabeidzot divgadīgos sagatavošanās kursus.

Francijas universitātēs studijas tiek organizētas trīs ciklos, kur studentiem katra cikla beigās piešķir grādu:

  • bakalaura (franču valodā: Licence) - studiju ilgums 6 semestri, 180 kredītpunkti;

  • maģistra - studiju ilgums 4 semestri (kopā ar bakalaura grāda ieguvi - 10 semestri),120 kredītpunkti;

  • doktora - studiju ilgums 6 semestri, 180 kredītpunkti.

Ķirurgiem un farmaceitiem studijas ilgst sešus gadus, savukārt ārstiem studijas ilgst deviņus gadus.

Biznesa un inženierijas skolas piešķirtais diplôme d’ingénieur līmenis ir līdzvērtīgs maģistra grādam. Studijas šī tipa iestādēs parasti ilgst vismaz 10 semestrus.

Valoda

Vairums studiju programmu ir franču valodā, taču ir arī studiju programmas, kuras pasniedz angļu valodā. Ar programmu sarakstu var iepazīties Agence Campus France mājas lapā: šeit.

Franču valodu kā svešvalodu apgūt var specializētos franču valodas mācību centros - Centres de FLE (Français Langue Etrangère), kā arī Franču valodas apvienībā „Alliance française” .

Iestāšanās noteikumi

Katra augstskola individuāli izlemj, vai ir atzīstams dokuments par ārvalstīs iegūto vidējo izglītību, un katrs pieteikums tiek izskatīts atsevišķi. Uzņemamo ārzemju studentu skaits nav ierobežots (izņemot medicīnas un zobārstniecības studijas).

Pieteikšanās

Lai iestātos augstskolas pirmajā kursā, Eiropas Savienības valstu pilsoņiem, kas nav pārsnieguši 26 gadu vecumu jāizmanto vienotā centralizētā elektroniskā pieteikšanās sistēma: http://www.admission-postbac.fr/.

Jāņem vērā, ka pieteikšanās norisinās vairākos posmos:

1. elektroniskā profila izveide un iespējamo studiju programmu atlase (janvāra vidus-marta vidus);
2. pieteikuma dokumentu sastādīšana un iesūtīšana (janvāra vidus – aprīļa pirmā darbadiena);
3. dokumentu saņemšanas apstiprinājums (maija 2. nedēļa);
4. iespēja mainīt izvēlēto studiju programmu prioritāro secību (janvāra vidus – maija beigas);
5. studiju piedāvājuma saņemšana un atbildes sniegšana (jūnija otrā nedēļa);
6. reģistrācija studiju programmā (atbilstoši augstskolas individuālajam grafikam).

1. posmā izvēlēto studiju programmu prioritāro secību var mainīt līdz maija beigām. Sistēma 3. posmā piedāvā vienu studiju programmu atbilstoši norādītajām prioritātēm. Ja kandidāts nesniedz informāciju atbilstošajos termiņos, tā pieteikums tiek dzēsts no sistēmas.

Lai iestātos citā kursā pēc studiju uzsākšanas Latvijā, par pieteikšanās kārtību ir jāinteresējas konkrētajā augstskolā, kurā ir vēlēšanās studēt. Apmaiņas programmu studenti sīkāku informāciju var iegūt savas augstskolas Ārējo sakaru daļā.

Ārzemēs iegūtas izglītības novērtējuma atzīšana

Sīkāku informāciju par ārzemēs iegūtas izglītības atzīšanu var iegūt Francijas NARIC centrā: http://www.ciep.fr/en/enic-naric-france.

Mācību maksa

Francijas valsts universitātēs ir ar likumu noteikta mācību maksa par studijām:

  • €181 licence programmām,
  • €250 maģistrantūras programmām,
  • €380 doktorantūras programmām,
  • €596 diplôme d’ingénieur (maģistra grāds inženierzinātnēs) programmām.

Privātajās augstskolās studiju maksa var būt €3,000 - €10,000 vai vairāk.

Uzturēšanās izmaksas

Oficiālais iztikas minimums ārzemju studentiem Francijā ir noteikts 615 EUR mēnesī. Francijas Studentu serviss aprēķina, ka uzturēšanās izdevumiem vajag paredzēt vidēji 800 EUR mēnesī, bet Parīzē – 1000 EUR mēnesī. Pirmajā mēnesī jārēķinās ar papildizdevumiem apdrošināšanai un dzīvokļa drošības naudas iemaksai, kopā ap 1.700 EUR. Studentiem, kuri vēlas studēt Francijā, jārēķinās, ka būs jāpierāda nepieciešamo finanšu līdzekļu esamība.

Finanšu palīdzība

Internetā ir pieejama stipendiju datubāze, kurā var norādīt pilsonību, stipendijas mērķi, studiju līmeni un programmas novirzienu, tā atlasot informāciju par atbilstošajiem stipendiju konkursiem. Francijas valdība piedāvā stipendijas maģistra līmeņa studijām vai pētniecības darbiem. Vairāk informācijas var iegūt Francijas Institūtā Latvijā. Dažas augstskolas piedāvā stipendijas un cita veida finansiālo atbalstu. Par šādām iespējām jāinteresējas augstskolas ārējo sakaru daļā.

Francijas valdība visiem studējošajiem – gan vietējiem, gan ārvalstu studentiem piedāvā pabalstus dzīvojamās platības izdevumu segšanai. Pabalstus aprēķina individuāli, atbilstoši studenta ienākumiem un īres izdevumiem. Sīkāk par pieteikšanās kārtību var uzzināt Campus France mājas lapā.

Apdrošināšana

ES/EEZ pilsoņi, jaunāki par 28 gadiem, ar Eiropas Veselības apdrošināšanas karti EVAK automātiski iegūst valsts sociālo un veselības apdrošināšanu. Tā sedz vidēji 70% no visiem medicīnas izdevumiem. Tas gan ir spēkā tikai tad, ja esat pieņemts uz studijām, kas ilgst vismaz 4 mēnešus kādā no augstskolām, kurā ir apstiprināts Studentu veselības plāns. Studentu veselības apdrošināšanas plāna, kas nosedz atlikušos medicīnas izdevumus, maksa ir 150-550 EUR gadā, atkarībā no izvēlētajiem pakalpojumiem. Vairāk informācijas var atrast Francijas Studentu veselības apdrošināšanas biedrības mājas lapā: http://www.lmde.com.

Uzturēšanās un studiju atļaujas

Ja mācību dēļ uzturaties Francijā ilgāk nekā trīs mēnešus, ir jāiegūst uzturēšanās vīza studentiem. Lai to iegūtu, ir jāuzrāda vairāki dokumenti (tas, ka esi uzņemts augstskolā, naudas garantijas u.c.). Sīkāk par vīzu saņemšanu Francijas Republikas Vēstniecības mājas lapā.

Mājokļa atrašana

Valsts augstskolu kopmītnēs, ko pārvalda CROUS (Valsts studentu pakalpojumu dienests), ir ierobežots vietu skaits, tādēļ priekšroka tiek dota ārzemju studentiem ar valdības stipendijām vai apmaiņas studentiem. Mēbelēto istabu (10-12 m2) īre ir 142-388 EUR mēnesī - atkarībā no pilsētas. CROUS sadarbojas arī ar privātiem dzīvokļu saimniekiem un ir izveidojis apvienotu studentu dzīvojamās platības datubāzi: http://www.lokaviz.fr/, kur var atrast arī lētākas istabas. Atsevišķos gadījumos par apmešanos var nemaksāt naudā, bet sniegt saimniekam pakalpojumus, piemēram 10-16 stundas nedēļā rūpēties par vecu cilvēku, invalīdu vai bērniem.

Privātajās augstskolās un Grandes Ecoles ir vienkāršāk tikt pie vietas kopmītnēs. Tur īres maksa ir 250-350 EUR mēnesī. Apmesties ir iespējams arī studentu mājokļos, ko piedāvā izīrēt privātas organizācijas. Sīkāku informāciju par šīm dzīvesvietām var atrast mājvietu izīrēšanas portālā http://www.estudines.fr/. Ir pieejami studio tipa dzīvokļi, par kuriem jāmaksā apmēram 600-700 EUR mēnesī Parīzē un 400-700 EUR mēnesī provincē. Papildu informāciju par mājokļa izīrēšanu var meklēt studentu Ekonomiskās attīstības un mājvietu asociācijas mājaslapā http://www.adele.org/, kā arī Francijas studentu mājvietu centra mājaslapā http://www.logetudes.com/.

Studentu apvienības

Valsts augstskolu un skolu atbalsta centrs CNOUS var palīdzēt atrisināt jautājumus, kas saistīti ar studijām un dzīvošanu Francijā. Parasti katrā augstskolā ir arī ārzemju studentu konsultatīvais birojs. Francijā ir arī studentu apvienības, kas pārstāv dažādas intereses.

Kur meklēt informāciju par izglītības iespējām?

Noderīgas adreses

Valsts aģentūras Francijas augstākās izglītības popularizēšanai ārzemēs
Agence Campus France pārstāvniecība Rīgā
Francijas Institūts

Elizabetes iela 59, LV 1050 Rīga, Latvija
tālr.: +371 67201855
fakss: +371 67201862
e-pasts: sandra.urtane@institut-francais.lv
mājaslapa: http://www.institut-francais.lv/

ENIC-NARIC France - CIEP
1 avenue Léon Journault, 92318 Sèvres Cedex, France
tālr.: + 33 (0)1 70 19 30 31
e-ziņojums: http://www.ciep.fr/contacts/contact-centre-enic-naric-franc
mājaslapa: http://www.ciep.fr/en/enic-naric-france

Francijas Republikas Nacionālās izglītības, augstākās izglītības un pētniecības ministrija
Ministère de l'Education nationale, de L’Enseignement supérieur et de la Recherche
1 rue Descartes - 75231 Paris cedex 05
tālr.: +33 (0)1 55 55 90 90
mājaslapa: http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr

Materiāla sagatavošanā izmantoti šādi avoti:

Mājas lapā ievietotā informācija tiek rūpīgi atlasīta. Valstu sniegtā informācija mēdz mainīties, tādēļ nav iespējams garantēt, ka šeit apkopotā informācija ir precīza un pilnīga. Vienmēr ieteicams sazināties ar konkrēto augstskolu, kurā ir paredzēts stāties, lai iegūtu aktuālo informāciju.