Augstākā izglītība

Augstākā izglītība Grieķijā iedalās:

  • universitāšu izglītība;

  • augstākā tehnoloģiskā izglītība.

Universitāšu izglītības mērķis ir nodrošināt sagatavotību tālākam zinātniskam darbam. Šāda veida izglītību piedāvā ne tikai universitātes, bet arī Mākslas institūti un atvērtā grieķu universitāte. Augstākās izglītības studijas ilgst četrus līdz sešus gadus. Katrs departaments veido savas programmas, kurās ir obligātie un izvēles studiju priekšmeti.

Augstāko tehnoloģisko izglītību var apgūt tehnoloģiskās izglītības institūtos, kuros mācību process orientēts uz praktiskajām nodarbībām. Mācības šajos institūtos ilgst četrus gadus.

(!) Grieķijā populāra ir Grieķu atvērtā universitāte. Tā piedāvā arī izglītību tālmācības veidā.

Grieķijā ir iespēja iegūt augstāko izglītību dažādās studiju jomās, piemēram, tādās kā reliģija, māksla, tūrisms, jūrniecība, valsts aizsardzība, sabiedrības vadība.

Pēc augstākās izglītības studiju pirmā posma pabeigšanas studenti iegūst grādu vai diplomu. Dokumenta nosaukums ir atkarīgs no fakultātes, kurā apgūtas studijas. Nākamo studiju līmeni Grieķijā apzīmē kā Post-graduate studies, jeb augstākā līmeņa studijas. Šādas studijas ilgst vismaz vienu gadu.

Doktorantūras studijas ilgst divus gadus. Doktora grādu iegūst, trīs gadus veicot pētniecību.

Valoda

Kursi un lekcijas tiek lasītas grieķu valodā. Pirms iestāšanās augstskolā ārzemju studentiem ir jāapliecina labas grieķu valodas zināšanas. Grieķu valodas zināšanas apliecina Atēnu vai Saloniku Universitātes Modernās grieķu valodas centra eksāmena sertifikāts, vai arī Saloniku Grieķu valodas centra sertifikāts par 3. vai augstāka līmeņa zināšanām. Atsevišķi kursi apgūstami arī angļu valodā. ERASMUS programmas studentiem ir daži speciāli studiju piedāvājumi angļu valodā.

Iestāšanās noteikumi

Pamatnosacījums studijām Grieķijā ir vidusskolas atestāts vai tam līdzvērtīgs izglītības dokuments (vairāk informācijas: http://www.doatap.gr/en/tertiary.php) un grieķu valodas zināšanu sertifikāts. Var tikt pieprasīta arī veselības izziņa. Plašāku informāciju var iegūt izvēlētajā augstskolā.

Pieteikšanās

Pieteikšanās augstākās izglītības pirmā posma studijām universitātēs ir centralizēta. Grieķijas Izglītības ministrija nosaka uzņemamo studentu skaitu katrai programmai un visus pieteikumus izskata centralizēti. Pie pieteikuma formas ir jāpievieno:

  • vidējās izglītības dokumenta oriģināls,

  • LR Izglītības un zinātnes ministrijas izziņa par vidējo atzīmi atbilstoši grieķu atzīmju skalai (0-20 punkti),

  • izziņa par savu un savu vecāku pilsonību un izcelsmi (apliecinājums, ka nav grieķu izcelsmes),

  • kā arī vairākas citas izziņas par iegūto izglītību.

Vairāk informācijas var atrast Study in Europe mājaslapā.

Dokumenti ir jāiesniedz vai nu personīgi, vai ar juridiski pilnvarota pārstāvja starpniecību.

(!) Augstākā līmeņa un doktorantūras studijām jāsūta pieteikums uz izvēlēto mācību iestādi.

Ārzemēs iegūtas izglītības novērtējuma atzīšana

Sīkāku informāciju par ārzemēs iegūtas izglītības atzīšanu var iegūt, sazinoties ar Grieķijas NARIC centru.

Mācību maksa

Augstākā izglītība Grieķijā ir bezmaksas, tai skaitā arī ES studentiem.

Dzīvošana un citas izmaksas

Grieķija dzīves dārdzības ziņā ir 15 vietā no 25 Eiropas Savienības dalībvalstīm. Tomēr ienākumu līmenis ir 82% no ES vidējā, cenu līmenis ir 91% no ES vidējā. Pilsētās un tūrisma rajonos dzīves dārdzība ir lielāka.

Finanšu palīdzība

Stipendijas augstākā līmeņa un doktorantūras studijām, kā arī kursiem, ko piedāvā pēc doktora grāda iegūšanas piešķir Grieķijas Valsts stipendiju fonds. Studijas augstākās izglītības pirmajā posmā ES pilsoņiem ir bez maksas.

Apdrošināšana

Grieķijā ir derīga Eiropas Veselības apdrošināšanas karte (EVAK), par to vari sīkāk lasīt šī materiāla sadaļā Dodoties uz ārzemēm à Praktiski padomi.

Uzturēšanās un studiju atļaujas

Ja uzturies Grieķijā ilgāk nekā trīs mēnešus, ir nepieciešama uzturēšanās atļauja. To var iegūt vietējā policijas iecirknī, uzrādot dokumentu par uzņemšanu pilna laika studiju programmā kādā no Grieķijas augstskolām un sniedzot pierādījumus par nepieciešamo finansējumu un apdrošināšanu.

Mājokļa atrašana

Vairākām Grieķijas augstskolām ir studentu kopmītnes. Pieteikums studentu kopmītnei ir jāiesniedz izvelētajā augstskolā. Augstskolā var iegūt informāciju arī par citām mājokļa atrašanas iespējām. Vidējā dzīvokļa īres maksa rajonā ar vidējām izmaksām ir 350-400 EUR mēnesī, neieskaitot komunālos maksājumus.

Studentu apvienības

Grieķijas augstskolās ir dažāda studentu sabiedriskā dzīve – citur aktīvāka, citur mazāk aktīva. Studentu apvienības pārstāv visdažādākās intereses. Pirms pievienojies kādai no tām, uzzini pēc iespējas vairāk par šo organizāciju!

Kur meklēt informāciju par izglītības iespējām?

Noderīgas adreses

Grieķijas NARIC centrs
Hellenic National Academic Recognition Center,

54, Ag. Konstantinou Street, 10437 ATHENS, Greece
tālr.: +30 210 5281000
fakss: +30 210 5239525
e-pasts: information_dep@doatap.gr
mājaslapa: http://www.doatap.gr/en/index.php

Grieķijas Valsts stipendiju fonds
(atbildīgs par Mūžizglītības programmu Grieķijā)
IKY — Greeek State Scolarships Foundation
Makri 1 and Dionisiou Areopagitou (Makrigianni),117 42 ATHENS, Greece
tālr.: +30 210 372 6300
e-pasts: foreigners@iky.gr
mājaslapa: www.iky.gr

Izglītības, mūžizglītības un reliģijas lietu ministrija
Ministry of Education Lifelong Learning and Religious Affairs
Andrea Papandreou 37, 15180 MAROUSI, Greece
mājaslapa: www.minedu.gov.gr

Grieķu Nacionālā tūrisma organizācija
Greek National Tourism Organisation
7 Tsoha Street, 115 21 ATHENS, Greece
tālr.: +30 210 870 7000
e-pasts: info@gnto.gr
mājaslapa: www.gnto.gr

Grieķijas Republikas vēstniecība Latvijā
Elizabetes iela 11-5, Riga, LV-1010, Latvia
tālr.: +371 67356345
fakss: +30-2221234371
tālrunis neatliekamiem gadījumiem: +371 20133440
e-pasts: gremb.rig@mfa.gr
mājaslapa: http://www.mfa.gr/missionsabroad/en/latvia.html

Materiāla sagatavošanā izmatoti šādi avoti:

Mājaslapā ievietotā informācija tiek rūpīgi atlasīta. Valstu sniegtā informācija mēdz mainīties, tādēļ nav iespējams garantēt, ka šeit apkopotā informācija ir precīza un pilnīga. Vienmēr ieteicams sazināties ar konkrēto augstskolu, kurā ir paredzēts stāties, lai iegūtu aktuālo informāciju.