ICRAD – International Coordination of Research on Infectious Animal Diseases – ir 20 valstu un 24 finansējošo organizāciju veidota ERA-NET Cofund platforma dzīvnieku infekcijas slimību izpētei.

ICRAD dalībvalstis: Beļģija, Dānija, Igaunija, Francija, Vācija, Grieķija, Ungārija, Īrija, Itālija, Krievija, Latvija, Lietuva, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Spānija, Zviedrija, Šveice, Turcija, Apvienotā Karaliste.

Uzsvars ICRAD ir uz tādām dzīvnieku infekciju slimībām, kuras izraisa nopietnus ekonomiskos zaudējumus. Divas centrālās tēmas ir Āfrikas cūku mēris un dzīvnieku gripas formas. ICRAD atbalsta gan fundamentālus pētījumus par infekcijas slimību bioloģiju, gan lietišķus pētījumus par vakcīnu platformām un diagnostikas tehnoloģijām.

Šī gada 31. janvārī izsludināts pirmais konkurss par šādām tēmām:

  • Pētījumi par dzīvnieku infekciju epidēmijām un jaunajām infekcijas slimībām
  • Pētījumi par vakcīnu platformām
  • Jaunas diagnostiskās tehnoloģijas, kuras pielietojamas lauka apstākļos ar īpašu uzsvaru uz ĀCM un dzīvnieku gripu.

Pirmais konkurss saņems arī līdzfinansējumu no Eiropas Komisijas programmās Apvārsnis 2020.

Vairāk informācijas ICRAD projekta mājaslapā.

Latviju projektā pārstāv Valsts izglītības attīstības aģentūra.