“ERA-NET Cofund on ICT-enabled agri-food systems” ir Apvārsnis 2020 programmas ERA-NET Cofund shēmas projekts viedās lauksaimniecības jomā. Projekta īstenošana ir uzsākta 2019. gada 1. oktobrī un plānota līdz 2024. gada 30. septembrim.

ICT-AGRI-FOOD turpina ICT-AGRI un ICT-AGRI-2 projektos uzsākto. Projekta mērķis ir stiprināt ES dalībvalstu sadarbību pētniecības, attīstības un inovācijas jomās, lai veicinātu viedo digitālo tehnoloģiju izmantošanu ilgtspējīgākas, noturīgākas un drošākas Eiropas pārtikas ražošanas sistēmas izveidei.

ICT-AGRI-FOOD projektā sadarbojas 34 nacionālās un reģionālās pētniecību finansējošās institūcijas no Austrijas, Beļģijas, Bulgārijas, Dānijas, Francijas, Grieķijas, Igaunijas, Itālijas, Izraēlas, Īrijas, Vācijas, Latvijas, Nīderlandes, Norvēģijas, Polijas, Rumānijas, Somijas, Spānijas, Šveices, Ungārijas, Zviedrijas un Turcijas.  

ICT-AGRI-FOOD projekta koordinators ir Vācijas Federālā lauksaimniecības un pārtikas aģentūra.

Vairāk informācijas ICT-AGRI-FOOD projekta mājaslapā

Latviju projektā pārstāv Valsts izglītības attīstības aģentūra. 

Latvijas pārstāve ICT-AGRI-FOOD projekta vadības grupā: