Augstākā izglītība

Igaunijā ir trīs līmeņu augstākās izglītības shēma. Bakalaura līmeņa studiju mērķis ir papildināt vispārējās zināšanas, kā arī sniegt atbilstošas zināšanas un prasmes izvēlētajā specializācijā, kas sagatavo studentus darbam vai tālākām studijām maģistrantūrā. Studijas pamatā ilgst trīs gadus, aptverot 180 ECTS kredītpunktus. Izņēmuma gadījumos bakalaura studijas var ilgt līdz četriem gadiem (240 ECTS).

Maģistrantūrā var stāties pēc bakalaura grāda vai tam pielīdzinātas izglītības iegūšanas. Maģistra studijas pamatā ilgst 1-2 gadus, aptverot 40-80 kredītpunktus (60-120 ECTS). Pēc maģistra studijām students ir sagatavots patstāvīgam darbam kā speciālists ar padziļinātām zināšanām.

Spēkā esošā likumdošana nosaka, ka maģistra grāds vai kvalifikācija ir priekšnoteikums doktorantūras studijām. Doktorantūras studijas parasti ilgst 3-4 gadus.

Ārpus šīs studiju shēmas pastāv pagarinātās studiju programmas medicīnā, zobārstniecībā, farmācijā, veterinārijā, arhitektūrā un celtniecībā, kas parasti ilgst 5-6 gadus, aptverot 300-360 ECTS kredītpunktus. Šajās studijās ir integrēta bakalaura un maģistra programma, nodrošinot gan pamata, gan padziļināto specializāciju. Studiju programmas noslēgumā studējošais iegūst maģistra līmenim atbilstošu kvalifikāciju.

Valoda

Galvenā mācību valoda ir igauņu, lai gan dažus kursus iespējams apgūt arī krievu valodā. Ir arī vairākas universitātes un augstskolas, kas piedāvā studijas angļu valodā (sk. sarakstu lapas apakšā: http://www.studyinestonia.ee/study/admission).

Uzņemšanas prasības

Lai iestātos bakalaura līmeņa studijās Igaunijā, ir jābūt pabeigtai vidējai izglītībai, ar tiesībām stāties augstskolā savā valstī. Igaunijas augstskolas var pieprasīt, lai reflektanti kārtotu iestāšanās eksāmenus. Lai iestātos maģistrantūrā, ir jābūt bakalaura grādam un, lai iestātos doktorantūrā, ir jābūt maģistra grādam.

Pieteikšanās

Ārzemju studentiem ir iespējams elektroniski pieteikties studijām mājaslapā http://www.estonia.dreamapply.com/. Pieteikšanās studijām parasti sākas janvārī, atsevišķās augstskolās – iepriekšējā gada decembrī. Pieteikšanās termiņi augstskolām ir atšķirīgi – no aprīļa līdz jūlijam. Arī pieteikšanās prasības mēdz būt atšķirīgas, tādēļ svarīgi pievērst uzmanību studiju programmas aprakstam un iesniedzamo dokumentu sarakstam. Katrai augstskolai ir birojs vai atbildīgā persona, kas strādā ar ārzemju studentiem. Ar šo biroju ieteicams savlaicīgi sazināties pirms iestāšanās, lai iegūtu sīkāku informāciju gan par studijām, gan uzturēšanos. Nepieciešamie pieteikšanās dokumenti bakalaura līmeņa studijām parasti ir šādi:

  • aizpildīta pieteikuma anketa,
  • sertificētas vidusskolas atestāta kopijas,
  • akadēmiskais atšifrējums,
  • trīs vai četras fotogrāfijas un pases kopija.

(!) Papildus var tikt pieprasīti arī citi dokumenti. Dokumenti ir jāiesniedz arī izdrukātā formā pirms pieteikšanās termiņa.

Mācību maksa

Par studijām bakalaura un maģistra līmenī ir jāmaksā gan valsts, gan privātajās augstskolās. Par doktorantūras studijām Igaunijā nav jāmaksā. Mācību maksa ES studentiem ir aptuveni no 1660 līdz 7500 EUR gadā (izņēmums – medicīnas studijas – 11000 EUR gadā), atkarībā no specializācijas un studiju cikla. ES nepilsoņiem mācību maksa var būt atšķirīga. Studiju maksa var mainīties. Precīzāku informāciju var iegūt izvēlētajā augstskolā.

Uzturēšanās izmaksas

Uzturēšanās izmaksas ir atkarīgas no dzīves vietas un no paradumiem. Var rēķināties ar 300-500 eiro izdevumiem mēnesī, no kā pārtika sastāda aptuveni 200-250 EUR.

Apdrošināšana

ES/EEZ pilsoņi ar Eiropas Veselības apdrošināšanas karti EVAK iegūst valsts veselības apdrošināšanu. Tā Igaunijā nodrošina bezmaksas ģimenes ārsta apmeklējumus un samazinātas maksas par speciālistu konsultācijām un stacionēšanu slimnīcā, izņemot pie privātajiem pakalpojumu sniedzējiem. EVAK nesedz pacienta iemaksas un arī pacienta repatriāciju, tādēļ būtu vēlams iegādāties privāto apdrošināšanu.

Finanšu palīdzība

Latvijas studentiem iespējams saņemt stipendijas starpvaldību sadarbības līguma ietvaros. Informāciju par to var iegūt interneta vietnē: http://viaa.gov.lv/lat/stipendijas/arvalstu_stipendijas/. Personām, kuras studē starptautiskās maģistra programmās ir tiesības pieteikties uz Igaunijas ESF stipendiju.

Uzturēšanās un studiju atļaujas

ES pilsoņi, kas uzturas Igaunijā ilgāk nekā trīs mēnešus, var iegūt uzturēšanās atļauju tuvākajā vietējā pašvaldībā. Pagaidu uzturēšanās atļauju piešķir uz pieciem gadiem. Mēneša laikā pēc uzturēšanās atļaujas saņemšanas ir jāvēršas Policijas un robežsardzes pārvaldes klientu apkalpošanas centrā, lai pieteiktos uz identitātes karti, kas apliecina pagaidu uzturēšanās tiesības.

Mājokļa atrašana

Dažām universitātēm ir studentu kopmītnes ar vienvietīgām, divvietīgām un trīsvietīgām istabām. Mājokļa cena ir atkarīga no kvalitātes un atrašanās vietas, bet parasti sākot no 100 EUR mēnesī kopmītnēs un 180-450 EUR privāti īrētajos dzīvokļos. Precīzāka informācija par to atrodama izvēlētajā augstskolā, vai caur vietējām avīzēm, mākleriem, nekustāmā īpašuma interneta vietnēm. Mājokli meklējot, ieteicams ņemt talkā igauņu studentus, draugus vai pasniedzējus, jo īres cenas mēdz paaugstināt ārzemniekiem. Slēdzot dzīvokļa īres līgumu, jābūt gatavam uz iemaksu 3 mēnešu īres maksu apjomā, no kuras 1 mēneša maksa uzskatāma par ķīlas naudu. Ķīlas naudu var atgriezt, ja dzīvoklis tiek atstāts labā kārtībā.

Studentu apvienības

Igaunijā ir trīs dažādu veidu studentu organizācijas:

  • studentu korporācijas, kas darbojas līdzīgi kā Latvijā;

  • kultūras vienības – kori un pulciņi;

  • interešu klubi, profesionālās organizācijas.

Ir arī studentu arodbiedrība, kas pārstāv studentu intereses augstskolas un valsts mērogā. Jo lielāka augstskola, jo lielāka sabiedriskās dzīves dažādība.

Kur meklēt izglītības iespējas?

Noderīgas adreses

Igaunijas izglītības un pētniecības ministrija

Haridus- ja Teadusministeeriumi
Munga 18, 50088 TARTU, Estonia
Tālr: +372 7 350 222
Fakss: +372 7 301 080
e-pasts: hm@hm.ee
Mājaslapa: https://www.hm.ee/en

Igaunijas Policijas un robežsardzes pārvalde
Politsei- ja Piirivalveamet
Pärnu mnt. 139, 15060 TALLINN, Estonia
Tālr: +372 612 3000
e-pasts: ppa@politsei.ee
Mājaslapa: http://www.politsei.ee/en/kontakt/kmb/

Igaunijas NARIC centrs
Eesti ENIC/NARIC Keskus
L. Koidula 13A, 10125 TALLINN, Estonia
Tālr: +372 6 962 415
Fakss: +372 6 962 419
e-pasts: enic-naric@archimedes.ee
Mājaslapa: www.archimedes.ee/enic

Igaunijas Republikas vēstniecība Latvijā
Skolas iela 13, LV-1010 Rīga, Latvija
Tālr.: +371 67812020; +371 67812026 (Konsulārā nodaļa)
Fakss: +371 67812029; +371 67812028 (Konsulārā nodaļa)
e-pasts: embassy.riga@mfa.ee
Mājaslapa: http://www.estemb.lv/

Materiāla sagatavošanā izmatoti šādi avoti:

Mājaslapā ievietotā informācija tiek rūpīgi atlasīta. Valstu sniegtā informācija mēdz mainīties, tādēļ nav iespējams garantēt, ka šeit apkopotā informācija ir precīza un pilnīga. Vienmēr ieteicams sazināties ar konkrēto augstskolu, kurā ir paredzēts stāties, lai iegūtu aktuālo informāciju.