Nosaukums

Veids Apraksts  

“Uzklausi, padomā un izlem pats!”

Video

Jaunieša pieredze par to, kas viņu atbalstījis karjeras lēmuma pieņemšanas procesā: virtuāla pieslēgšanās drukas produktu ražotājam “Printful”.

 

Printful intervija
Skatīties

“Uzklausi, padomā un izlem pats!”

 

Video

Jaunieša pieredze par to, kas viņu atbalstījis karjeras lēmuma pieņemšanas procesā: Tīnas Graudiņas pieredze karjeras izvēlē 

 

Tina Graudina video
Skatīties

Animācija “Jaunieša saruna ar vecākiem” 

 

Video

Aktuāla problēmsituācija ģimenē, kad vecāki nesaprot vai neatbalsta bērna karjeras izvēles Situācijas noslēgumā ir pazīstama eksperta komentārs par iespējamo risinājumu.

 

 

problēmsituācijas video
Skatīties

Animācija ”Vecāki virza meitu medicīnā” 

 

Video

Aktuāla problēmsituācija ģimenē, kad vecāki nesaprot vai neatbalsta bērna karjeras izvēles. Situācijas beigās ir pazīstama eksperta komentārs par iespējamo risinājumu 

problēmsituācijas video
Skatīties

 

Animācija “Dēls vēlas iegūt profesiju”

Video

Aktuāla problēmsituācija ģimenē, kad vecāki nesaprot vai neatbalsta bērna karjeras izvēles Situācijas beigās ir pazīstama eksperta komentārs par iespējamo risinājumu 

problēmsituācijas video
Skatīties

Tavas karjeras izvēles pamatsoļi 

Video

Pedagoģes, karjeras konsultantes Diānas Šķēles ieteikumi par karjeras izvēli pēc 9. klases beigšanas. Lekcijā izklāstīti galvenie jēdzieni un teorijas, kas jāzina, lemjot par turpmāko karjeru, iekļautas infografikas, minēti svarīgākie interneta resursi, kurus skolēns var izmantot, apsverot savu nākotnes nodarbošanos.

Karjeras konsultante Diāna Šķēle
Skatīties

Kā veiksmīgi uzsākt studijas augstskolā?

 

Video Iedvesmojošs Latvijas Universitātes karjeras konsultantes un izaugsmes veicinātājas Daces Siliņas vēstījums topošajiem studentiem par to, kādas īpašības augstskolu studentiem ir nepieciešamas un kādas pārmaiņas var piedzīvot tie, kas skolas solu vēlas nomainīt pret augstskolas auditoriju. 
Karjeras konsultante Dace Siliņa
Skatīties
Vecāki – bērna karjeras atbalstam 

Video

Karjeras konsultantes Intas Lemešonokas padomi vecākiem saistībā ar bērna karjeras izvēles veicināšanu. Konsultante skaidro, kā palīdzēt bērnam vai pusaudzim atklāt savus resursus. Lekcijā iekļauti skolu aptaujas dati un informācija par jaunāko literatūru 
Karjeras konsultante Inta Lemešonoka
Skatīties

Tavai Karjerai video lekcija - Kāpēc izvēlēties IT nozari? 

 

Video IT izglītības fonda vadītāja Evijas Celma sniedz informāciju par to, kā jau skolas laikā tuvoties IT nozarei un kādas prasmes un intereses šim nolūkam noder. 
T izglītības fonda vadītāja Evijas Celma
Skatīties

Tavai Karjerai video lekcija - Karjera IT nozarē? 

 

Video SIA „Accenture” stratēģiskās vadītājas Zanes Segrumas pieredze IT jomā, kā arī dažādu IT profesiju un tajās nepieciešamo prasmju raksturojums. 
SIA „Accenture” stratēģiskā vadītāja Zane Segruma
Skatīties
Metodisko materiālu komplekts  Metodiskie materiāli  Metodisko materiālu komplektā ietilpst karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāna paraugi darbam ar vispārējās vidējās, profesionālās un speciālās izglītības ieguvējiem, 100  metodiku rokasgrāmata darbam grupās un rokasgrāmata pedagogiem karjeras konsultantiem individuālo karjeras konsultāciju īstenošanai vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs 

 

Metodikas materiāls - priekšvārds

 

  Metodiskie materiāli  Iepazīstina ar karjeras attīstības atbalsta mērķiem un uzdevumiem, karjeras izglītības integrēšanu mācību priekšmetu programmās, karjeras attīstības atbalsta uzraudzības instrumentiem, pedagoģiskā personāla kompetencēm un sadarbības veidiem atbilstoši darbam ar izglītojamajiem vispārējās, profesionālās vai speciālās izglītības programmās. Katra plāna parauga pielikumā pievienots karjeras izglītības programmas paraugs 
Metodikas materiāla vāka attēls

 

 

Metodiskie materiāli  100 metodikas grupu darbam skolotājiem un karjeras speciālistiem, kuri palīdz skolēniem saskatīt savas karjeras perspektīvas un izvēlēties turpmākās izglītības un profesionālās darbības virzienu. 

 

 

  Metodiskie materiāli 

 

Paredzēta kvailificētiem pedagogiem karjeras konsultantiem, kuri vēlas uzsākt individuālo karjeras konsultāciju īstenošanu vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs. Tajā apkopota nepieciešamā teorētiskā un praktiskā informācija individuālo karjeras konsultāciju nodrošināšanai izglītības iestādē 

Metodikas materiāla vāka attēls
Kā iepazīt uzņēmumu? Infografika Infografika, uzņēmuma un tā darbības iepazīšanai un savu mērķu novērtēšanai, gatavojoties uzņēmuma apmeklējumam mācību ekskursijas laikā.

 

 

 

Vienlīdzīgas karjeras iespējas sievietēm un vīriešiem Infografika Infografika skolēnu informēšanai par viņu tiesībām un iespējām izvēlēties izglītības iestādi vai darbu neatkarīgi no dzimuma, kā arī diskusijas veicināšanai par vienlīdzīgām karjeras iespējām 

                                                         

 

 

 

Mācību priekšmeti, kas palīdz apgūt prasmes  Video

Materiāls rosina skolēnus domāt, cik daudz svarīgu prasmju var apgūt mācību stundu laikā un motivē mācīties 

Video vizuālis
Skatīties
Karjeras nedēļas 2019 spēle "Jauno profesiju parāde" 

Spēle

Spēle vairākām komandām nākotnes profesiju iepazīšanai un prasmju apzināšanai 
Video
Skatīties
Karjeras nedēļas 2019 spēle "Jauno profesiju parāde" 

Spēle

Kāršu spēle sākumskolas skolēniem, lai rosinātu viņu interesi un izpratni par profesiju daudzveidību un saturu     
Karjeras vadības prasmes Infografika Infografikā attēlots svarīgāko kompetenču (zināšanu, prasmju, attieksmju) kopums, kas cilvēkam jebkurā dzīves posmā ļauj veidot savu mācību un turpmāko karjeras ceļu.

 

 

 

   

 

 
Karjeras orientēšanās karte Infografika  

 

 

 

Kā plānot karjeru? Infografika  

 

Kā izvēlēties piemērotāko mācību iestādi? Infografika  
Kā iepazīt profesiju?  Infografika  
Kas Tev jāuzzin par sevi, lai veiksmīgi plānotu karjeru? Infografika  

 

Tavas attīstības iespējas skolas laikā Infografika  
Veido savu karjeru pats! (origami kubs) Infografika  

 

 

 

Iepazīsti savu profesiju! (lidmašīnas trafarets) Infografika  

 

 

 

Karjeras attīstības atbalsta sistēmas dalībnieki un to lomas Infografika  

 

 

 

 

 

 

 

Tavas attīstības iespējas skolas laikā

 

Spēle Spēle profesiju iepazīšanai: par dažādām prasmēm, zināšanām, īpašībām, darba apstākļiem un instrumentiem, kas nepieciešami katrā profesijā.
Parprof spēles vizuālis
Spēlēt