Augstākā izglītība

Islandes augstākās izglītības sistēmā ir ieviesta Nacionālā kvalifikāciju ietvarstruktūra, kas balstās starptautiskajā standartizētajā izglītības klasifikatorā ISCED. Kredītpunktu uzskaitei tiek izmantota Eiropas kredītpunktu sistēma ECTS.

ISCED līmenis

Studiju cikls,

iegūstamais grāds

ECTS punkti konkrētajā

studiju ciklā

Kumulatīvie ECTS punkti
5 1.1. cikls - Diploms 30-120  30-120
6 1.2. cikls – Bakalaura grāds 180-240  180-240
7 2.1. cikls – Maģistra līmeņa kvalifikācija 30-120  210-360
  2.2. cikls Maģistra grāds 90-120  270-360
8 3. cikls – doktora grāds 180  450

Kvalifikāciju līmeņi un iegūstamie grādi (pēc Islandes ENIC/NARIC informācijas centra materiāliem)

Valoda

Augstskolās mācības notiek islandiešu valodā. Taču ir arī programmas, ko pasniedz angļu valodā. Sīkāku informāciju par šīm programmām vajag uzzināt konkrētajā augstskolā!

Rejkjavīkas Multikultūru informācijas centrā var saņemt informāciju par islandiešu valodas kursiem. Ir arī pieejams bezmaksas tālmācības kurss: https://icelandiconline.com/.

Iestāšanās noteikumi

Vidusskolas atestāts, kas dod tiesības studēt augstskolā savā zemē ir pamatnosacījums studijām Islandē. Pirms uzņemšanas augstskolā būs jāpierāda, ka studentam ir nepieciešamie finansiālie līdzekļi, lai uzturētos Islandē un islandiešu valodas zināšanas. Augstākās izglītības likums ļauj augstskolām organizēt arī iestājpārbaudījumus studentiem, kuri atbilst iestāšanās prasībām. Dažām programmām ir uzņemšanas ierobežojumi, par ko vajag uzzināt vēršoties izvēlētajā augstskolā.

Pieteikšanās

Ārzemju studentiem pieteikšanās termiņi studijām Islandes augstskolās pārsvarā ir no marta līdz jūnijam. Katrā augstskolā ir sava pieteikšanās veidlapa un iesniegšanas termiņi, par ko visprecīzāk varēs noinformēt konkrētās augstskolas pārstāvji.

Ārzemēs iegūtas izglītības novērtējuma atzīšana

Informāciju par ārzemēs iegūtas izglītības novērtējuma atzīšanu var iegūt Islandes NARIC centrā. Katra universitāte izlems, vai iegūtā izglītība atbilst izvirzītajām prasībām. Islandes Universitātes ir iesaistītas Eiropas kredītpunktu pārneses un uzkrāšanas sistēmā — ECTS (European Credit Transfer Scheme), kas nozīmē, ka Islandē iegūtu diplomu atzīs visā Eiropā.

Mācību maksa

Islandes valsts universitātēs mācības ir bezmaksas. Jāmaksā ir tikai reģistrācijas maksa - 75 000 Islandes kronas (ISK), t.i., apmēram, 605 EUR. Reģistrācijas maksai ir tendence katru gadu pieaugt. Informācija par aktuālo reģistrācijas maksu ir pieejama no brīža, kad augstskolas izsludina uzņemšanu, parasti marta mēnesī. Privātajās augstskolās studiju maksu aprēķina dažādi – to vēlams noskaidrot pašā augstskolā.

Uzturēšanās izmaksas

Uzturēšanās izdevumi uz vienu personu galvaspilsētā ir, apmēram, 1115 EUR mēnesī, neieskaitot īres maksu. Īres maksa mēnesī par istabu kopmītnē var būt vismaz 50 000 ISK ( aptuveni 335 EUR). Galvaspilsētā Reikjavīkā izdevumi var sasniegt 1000 EUR mēnesī. Vienistabas dzīvokļa īre Reikjavīkā ir apmēram 96 000-150 000 ISK, jeb 640 līdz 1000 EUR mēnesī. Pārtikas iegādei var nākties tērēt 50 000 ISK (404 EUR) mēnesī. Vidējie izdevumi par studiju materiāliem ir 40 000 ISK (323 EUR) mēnesī, par sabiedriskā transporta pakalpojumiem - 6000 ISK (53 EUR) mēnesī.

Finanšu palīdzība

Stipendijas Islandē piedāvā atsevišķas universitātes saviem studentiem. Par stipendiju veidiem un piešķiršanas kārtību jāinteresējas konkrētajā augstskolā. Saites uz augstskolu stipendiju informāciju atrodamas šeit.

Ārzemju studenti var pieteikties uz Islandes valdības stipendijām, kas ir paredzētas islandiešu valodas un literatūras popularizēšanai. To piešķiršana tiek pārskatīta katru gadu, tādēļ var mainīties arī kārtība, kādā tās piešķir. Sīkāku informāciju var meklēt Islandes Studiju institūta mājaslapā.

Apdrošināšana

Tā kā Islande atrodas Eiropas Ekonomiskajā zonā, tur darbojas Eiropas Veselības apdrošināšanas karte (EVAK), par to vari sīkāk lasīt šī materiāla sadaļā Dodoties uz ārzemēm -> Praktiski padomi. Uz valsts veselības apdrošināšanu var pieteikties pēc sešu mēnešu pastāvīgas uzturēšanās Islandē.

Uzturēšanās un studiju atļaujas

ES pilsoņi, kuri ierodas Islandē ar mērķi studiju nolūkos uzturēties ilgāk par 3 mēnešiem, ir jāsaņem uzturēšanās atļauja. Lai saņemtu atļauju studijām, kas sākas rudens semestrī, ir jāiesniedz dokumenti Islandes Imigrācijas direktorātā ne vēlāk kā 1. jūlijā. Ar atļaujas saņemšanas kārtību var iepazīties šeit.

Mājokļa atrašana

Islandē universitātes piedāvā dažas mājvietu iespējas apmaiņas programmu ietvaros, bet lielākajā daļā gadījumu studentam pašam jāsameklē izīrējams mājoklis. Plašāku informāciju vari iegūt Islandes ārzemju studentiem domātajā mājaslapā: http://study.iceland.is/living-in-iceland/accommodation.

Studentu apvienības

Islandē ir vairākas studentu apvienības gan atsevišķās augstskolās, gan studiju virzienos, kā arī vietējo un ārzemju studentu apvienības. Studentu apvienības galvenokārt rūpējas par studentu tiesībām un pārstāvniecību pašā augstskolā un lēmējinstitūtcijās.

Kur meklēt informāciju par izglītības iespējām

Noderīgas adreses

Islandes Izglītības, zinātnes un kultūras ministrija

Ministry of Education, Science and Culture — Iceland
Menntam/lar/auneytia, Sölvhólsgötu 4, 150 REYKJAVIK, Iceland
tālr: +354 545 9500
fakss: +354 562 3068
e-pasts: postur@mrn.stjr.is
mājaslapa: https://eng.menntamalaraduneyti.is/

Islandes ENIC/NARIC centrs/Islandes Universitātes akadēmisko lietu nodaļa

NARIC Iceland/University of Iceland Division of Academic Affairs
Sæmundargata 4, 101 REYKJAVIK, Iceland
tālr: +354 525 43 60
fakss: +354 525 43 17
e-pasts: enicnaric@hi.is

Islandes Universitātes Starptautisko lietu birojs
International Office of the University of Iceland
Háskólatorg, 3rd floor, 101 REYKJAVIK, Iceland
tālr: +354 525 4311
e-pasts: ask@.hi.is
mājaslapa: https://english.hi.is/university/registration_fees

Materiāla sagatavošanā izmantoti šādi avoti:

Mājas lapā ievietotā informācija tiek rūpīgi atlasīta. Valstu sniegtā informācija mēdz mainīties, tādēļ nav iespējams garantēt, ka šeit apkopotā informācija ir precīza un pilnīga. Vienmēr ieteicams sazināties ar konkrēto augstskolu, kurā ir paredzēts stāties, lai iegūtu aktuālo informāciju.