Augstākā izglītība

Augstāko izglītību Itālijā var iegūt universitātēs, universitātes tipa iestādēs (politehnikumos, universitāšu institūtos), augstākā līmeņa mākslas, mūzikas un horeogrāfijas izglītības iestādēs (akadēmijās un konservatorijās), augstākās tehniskās izglītības iestādēs (Istruzione e formazione tecnica superiore - IFTS), kā arī cita tipa izglītības iestādēs, kurās apgūst specifiskas profesijas konkrētas ministrijas paspārnē (piemēram arhivāri, diplomāti, restauratori, tulki, militārā vadība).

Universitātes izglītību Itālijā iedala trīs ciklos:

  • studiju programmās, kas ietver ne tikai teorētiskās zināšanas nozarē, bet arī profesionālās prasmes. Mākslas, mūzikas un horeogrāfijas augstskolas (AFAM) šajā izglītības ciklā piešķir 1. līmeņa akadēmisko diplomu (Diploma Accademico di 1° livello).
  • 2. cikla augstākās izglītības kvalifikāciju Laurea Specialistica(LS) var iegūt vēl pēc divu gadu padziļinātām teorētiskajām studijām un profesionālo prasmju apguves ar adekvātām spējām pētniecības darbā. 2. ciklā ir ietvertas arī pirmā līmeņa maģistra studiju programmas, pēc kuru pabeigšanas piešķir grādu Master Universitario di 1° livello (MU1). Lai to iegūtu, students var uzsākt zināšanu paplašināšanas un kvalifikācijas celšanas mācības tūlīt pēc Laurea diploma ieguves vai pat vairākiem darba gadiem. AFAM šajā izglītības ciklā piešķir 2. līmeņa akadēmisko diplomu (Diploma Accademico di 2° livello).
  • 3. cikla augstākās izglītības kvalifikācijas var iegūt pēc Laurea Specialistica grāda ieguves, un tās ir dažādas:

- 2. līmeņa maģistra grādu (Master Universitario di 2° livello – MU2) nodrošina studijas, kas ilgst vienu gadu. Tās domātas, lai padziļinātu zināšanas un prasmes atbilstoši darba tirgus prasībām.
- Dottorato di Ricerca (DR) iegūst, turpinot studēt vēl vismaz trīs gadus. Studijas ir akadēmiskas un gatavo studentus augsti specializētam pētniecības darbam.
- Specializētās skolas piedāvā diplomu ar nosaukumu Diploma di Specializzazione di 2° livello (DS2). Šī izglītība galvenokārt piedāvā regulēto profesiju (piemēram, ārsta, stomatologa, veterināra, farmaceita, arhitekta) apguvi. Studiju ilgums ir no diviem līdz sešiem gadiem. Šobrīd AFAM iestādes nepiedāvā trešā cikla studijas.

Valoda

Izņemot atsevišķas specialitātes, visi kursi un lekcijas notiek itāliešu valodā. Pirms ārzemju studentus uzņem augstskolā, ir jākārto itāliešu valodas eksāmens. Iespējams, ka eksāmenu var nekārtot, ja reflektants var uzrādīt itāliešu valodas zināšanas apstiprinošus dokumentus. Itāliešu valodas kursus piedāvā vairākas Itālijas universitātes.

Iestāšanās noteikumi

Vidusskolas atestāts un centralizēto eksāmenu rezultāti, kas dod tiesības studēt augstskolā savā zemē, ir pamatnosacījums studijām arī Itālijas augstskolās Laurea (grāda) programmās. Dažām studiju programmām ir papildu eksāmeni bez jau pieminētā itāliešu valodas testa. Pārsvarā studiju programmām nav noteikts studentu skaits, tomēr dažām — medicīna, veterinārā medicīna, starptautiskās studijas un dabas zinātnes — vietu skaits ir ierobežots. Akadēmiskais gads parasti sākas novembra sākumā un ilgst līdz jūnija vidum.

Pieteikšanās

(!) Pieteikumu anketas ir atšķirīgas ES un citu valstu pilsoņiem, 1., 2. un 3. cikla studijām, kā arī AFAM (mākslas, mūzikas, horeogrāfijas) augstskolām un pārējām augstskolām. Svarīgi ir pārliecināties, par pareizās anketas aizpildīšanu!

Par uzņemšanu medicīnas, veterinārās medicīnas un arhitektūras studiju programmās var uzzināt šeit: http://accessoprogrammato.miur.it/2018/index.html.
Ar vispārēju informāciju par uzņemšanas procesu citās Itālijas augstskolās var iepazīties šeit: www.studyineurope.eu/study-in-italy/admission-requirements. Detalizētāku informāciju par pārbaudījumiem var skatīt šeit: www.cimea.it/it/servizi/il-sistema-italiano-di-istruzione-superiore/accesso-all-istruzione-superiore.aspx.

Lai uzzinātu, kādi dokumenti ir jāiesniedz, kāds ir dokumentu iesniegšanas termiņš, iestājeksāmenu datumi (ja tādi ir), itāliešu valodas prasmju apliecināšanas kārtība u.c., sazinies ar augstskolas sekretariātu (Segreteria Studenti/Segreteria Studenti Stranieri)!

Ārzemēs iegūtas izglītības novērtējuma atzīšana

Ietiecams uzzināt katras konkrētās augstskolas prasības. Standarta procedūra, ko parasti pieprasa valsts augstskolas ir šāda:

  1. no Latvijas Akadēmiskās informācijas centra (AIC) ir nepieciešama izziņa, kas raksturo izglītības programmas prasības, kādas ir bijušas spēkā izglītības dokumenta izsniegšanas laikā.

  2. Izglītības dokuments un AIC izziņa ir jātulko itāliešu valodā (nepieciešams notariāli apstiprināts tulkojums).

  3. Notariāli apstiprinātie tulkojumi ir jāiesniedz Latvijas Ārlietu ministrijas Konsulārajā departamentā, lai tur saņemtu apostilli (dokumentu legalizācijas zīmogu).

  4. Legalizētie dokumenti ir jāiesniedz Itālijas Vēstniecībā, kura izsniedz diploma vērtības apliecinājumu (Dichiarazione di valore).

  5. Šādi sagatavoto dokumentu paketi iesniedz augstskolā kopā ar citiem pieteikšanās dokumentiem.

Par akadēmiskās atzīšanas procedūrām Itālijā var uzzināt šeit: www.cimea.it/it/servizi/procedure-di-riconoscimento-dei-titoli/procedure-di-riconoscimento-accademico-dei-titoli.aspx.

Mācību maksa

Mācību maksa ir atkarīga no izvēlētās studiju programmas un augstskolas. Vidēji mācību maksa valsts augstskolās ir ap 900-1500 EUR, prestižākajās valsts augstskolās maksa var sasniegt 4000 Eur. Privātās augstskolās mācību maksa ir 6000-20 000 Eur. Ārzemju studentiem ir pieejamas stipendijas, ko maksā sabiedriskās organizācijas vai privātpersonas, bet to skaits ir ierobežots. Plašāku informāciju par stipendijām, studiju kredītiem var iegūt Itālijas nacionālajā augstākās izglītības portālā UniversItaly un arī šeit: https://studyinitaly.esteri.it/en/home_borse.

Uzturēšanās izmaksas

Tomēr ieteicamais mēneša budžets, rēķinoties ar dzīvokļa īri, pārtiku, tālruņa izdevumiem, vietējo transportu un izklaides pasākumiem ir 1000-1500 eiro mēnesī, atkarībā no rajona. Īpaši tas attiecas uz Itālijas Ziemeļu daļu, kur dzīves dārdzība ir lielāka. Vairāk informācijas var iegūt MastersPortal mājaslapā: www.mastersportal.eu/articles/1733/tuition-and-living-costs-in-italy.html.

Finanšu palīdzība

Jāatceras, ka studiju laikam nepieciešamais finansiālais nodrošinājums jāsagādā jau iepriekš, jo nepilnas slodzes darbs Itālijā nenosedz nepieciešamos izdevumus. Par finansiālo palīdzību vairāk var uzzināt Itālijas Ārlietu ministrijā.

Ārzemju studentiem ir tādas pašas tiesības uz stipendijām, studentu kredītu, mājokļa pabalstiem, ēdināšanas taloniem un studiju maksas atlaidēm kā itāļiem, pamatojoties uz vienotiem ekonomiskiem un sekmju kritērijiem. Finanšu palīdzību, kā arī konsultācijas, informāciju par studentu kolektīviem, sportu, transportu un citiem praktiskiem jautājumiem sniedz universitātes studentu servisa birojs (Diritto allo Studio universitario – DSU). Par iespējamo finansiālo atbalstu jāinteresējas savas augstskolas studentu servisa birojā.

Uzturēšanās un studiju atļaujas

ES pilsoņiem nav nepieciešama studentu vīza. No 2007. gada aprīļa ES pilsoņiem arī nav nepieciešams kārtot uzturēšanās formalitātes, ja uzturēšanās nepārsniedz 90 dienas. Dzīves vietas reģistrācija ir nepieciešama, ja uzturēsities Itālijā ilgāk nekā trīs mēnešus. Dzīves vietas reģistrācija ir jānoformē vietējā policijas iecirknī (Questura) astoņu dienu laikā no ierašanās.

Mājokļa atrašana

Ir dažādas apmešanās iespējas, kuras var noskaidrot konkrētajā augstskolā. Lielākoties Itālijas augstskolām nav kopmītņu - tradicionālajā izpratnē. Ir studentu dzīvokļi, kuros iespējams noīrēt atsevišķu istabu. Dzīvokļa īre var izmaksāt 250-1000 EUR mēnesī atkarībā no platības un no pilsētas. Ja ir vēlēšanās patstāvīgi meklēt dzīvokli, to var meklēt vietējās avīzēs, vai interesēties nekustamo īpašumu birojā (maksas pakalpojums). Dzīvokļu īres līgums parasti ir jāslēdz vismaz uz vienu gadu, bet mēbelētas istabas universitāšu pilsētās parasti var īrēt uz īsāku laika posmu. Vairāk informācijas: www.mastersportal.eu/articles/1733/tuition-and-living-costs-in-italy.html.

Studentu apvienības

Lielākajā daļā augstskolu ir studentu asociācijas, kas var sniegt noderīgu informāciju un organizācijas, kas pārstāv dažādas intereses.

Kur meklēt informāciju par izglītības iespējām?

Noderīgas adreses

Izglītības, universitāšu un pētniecības ministrija
Viale Trastevere 76/A, 00153 ROME, Italy
Tālr.: +39 06 584 92379
e-pasts: urp@istruzione.it

Mājaslapa: http://www.istruzione.it/

Itālijas Ārlietu ministrija
DGRC Ufficio VI, Piazzale DELLA Farnesina 00135 ROME, Italy
Tālr.: +39 06 369 11
Fakss: +39 06 323 6210
Mājaslapa: www.esteri.it

Itālijas NARIC centrs, Mobilitātes informācijas centrs
Equivalenze della Fondazione Rui
Viale XXI Aprile 36, 00162 ROME, Italy
e-pasts: cimea@fondazionerui.it
Mājaslapa: www.cimea.it

Itālijas Republikas vēstniecība Latvijā
Teātra iela 9, 3. un 4. stāvs, LV-1050, Rīga, Latvija
Tālr.: +371 67216069
Fakss: +371 67216084
e-pasts: ambitalia.riga@esteri.it
Mājaslapa: http://www.ambriga.esteri.it

Materiāla sagatavošanā izmatoti šādi avoti:

Mājaslapā ievietotā informācija tiek rūpīgi atlasīta. Valstu sniegtā informācija mēdz mainīties, tādēļ nav iespējams garantēt, ka šeit apkopotā informācija ir precīza un pilnīga. Vienmēr ieteicams sazināties ar konkrēto augstskolu, kurā ir paredzēts stāties, lai iegūtu aktuālo informāciju.