Izcilības izplatīšana un dalības paplašināšana (Widening)

Pētniecībai un inovācijām ir izšķirīga nozīme ekonomiskās labklājības veicināšanā, tādēļ nepieciešams rīkoties, lai nodrošinātu, ka visu dalībvalstu un to reģionu veikumi inovāciju jomā ir vērsti vienā virzienā un tiek pilnveidoti. Pieredze apliecina, ka situācijās, kad ekonomiskās krīzes ierobežo valstu budžetus, kļūst redzamākas atšķirības inovāciju jomā dažādās Eiropas valstīs. Tādēļ Eiropas talantu resursu potenciāla izmantošana un no inovācijām gūto ieguvumu palielināšana un izplatīšana ES ietvaros ir labākais veids, kā stiprināt Eiropas konkurētspēju un spēju risināt sabiedrības problēmas nākotnē.

Aktivitātes ietvaros projektus var iesniegt Bulgārijas, Horvātijas, Kipras, Čehijas, Igaunijas, Ungārijas, Latvijas, Lietuvas, Luksemburgas, Maltas, Polijas Portugāles, Rumānijas, Slovākijas un Slovēnijas zinātniskās institūcijas, kā arī dalībnieki no šādām asociētajām valstīm: Albānija, Bosnija un Hercegovina, Faroe Salas, Maķedonija, Moldāvija, Montenegro, Serbija, Turcija un Ukraina.

Konkrētu programmas "Apvārsnis 2020" pasākumu piemēri:

Izcilu Eiropas zinātnisko institūciju sadarbība un apvienošana ar kolēģiem (Teaming), kuru sniegums ir vājāks, lai izveidotu vai attīstītu izcilības centrus dalībvalstīs, kurās pētniecības sniegums atpaliek no labākā Eiropas Savienībā.

Atbalsts mērķtiecīgas sadarbības projektiem (Twinning), kas ietver darbinieku apmaiņu, ekspertu vizītes un apmācību kursus.

“Eiropas Pētniecības telpas katedru” (ERA Chairs) izveide, lai zinātniskajām institūcijām ar augstu pētniecības potenciālu piesaistītu izcilus akadēmiķus.

Politikas atbalsta mehānisms, lai palīdzētu pilnveidot valsts un reģionālās pētniecības un inovāciju politikas.

Izcilu pētnieku un inovācijas speciālistu nodrošināšana ar plašāku piekļuvi starptautiskajiem sadarbības tīkliem.

Dalībvalstu nacionālo kontaktpunktu starpnacionālā sadarbības tīkla izveidošana, lai sniegtu informāciju par tiem, kuri meklē atbalstu.

Kopējais programmas budžets 2020. gadam – 146.81 miljoni eiro.