Karjeras nedēļas 2021 14. un 15. oktobrī notiks jauniešu ideju hakatons “Manas karjeras kods”, kas tiks realizēts VIAA īstenotā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros ar Eiropas Sociālā fonda un valsts finansējumu. Pasākuma laikā jaunieši meklēs risinājumus, kā ar mūsdienu tehnoloģiju sniegtajām iespējām jauniešiem izzināt un atrast savu karjeras ceļu.

  • Kas ir hakatons?

Hakatons ir pasākuma formāts, kurā ierobežotā laikā, strādājot komandās, atrod jaunus risinājumus, atrisina kādas problēmas vai pat rada jaunas biznesa idejas. Ierasti hakatonu dēvē par tehnoloģiju maratonu un tā ilgums ir 48 stundas. Šobrīd hakatonu formāti mainās, pielāgojot un izmantojot dažādās nozarēs.

  • Hakatons “Manas karjeras kods”?

Tas ir divu dienu ideju maratons, kurā jaunieši iepriekš izveidotās komandās izstrādās efektīvus risinājumus veiksmīgai profesiju pasaules izzināšanai un karjeras lēmumu pieņemšanai. Tajā jaunieši identificēs problēmas, kas traucē veiksmīgi izzināt dažādus ar karjeru saistītus jautājumus, un sniegs ierosinājumus to risināšanā, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju sniegtās iespējas. Karjeras nedēļas hakatons “Manas karjeras kods” notiks 14. un 15. oktobrī, no plkst.10:00 līdz plkst.19:00.

  • Kādēļ pieteikties?

Hakatons ir iespēja jauniešiem parādīt, kā viņi iegūst informāciju par karjeras iespējām un ar kādiem izaicinājumiem saskarās procesā, kā arī, kā, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas, visefektīvāk izzināt dažādas karjeras iespējas un izvēlēties savējo. Darba procesā atbalstu komandām sniegs zinoši mentori, būs iespēja noklausīties 3 noderīgas lekcijas, bet komandas ar visaugstāko vērtējumu saņems balvas!

  • Kas var piedalīties?

Hakatonā var piedalīties Latvijas skolu 10. – 12. klašu un/vai PIKC audzēkņi, izveidojot komandu 3-5 cilvēku sastāvā un piesaistot atbalsta personu – pedagogu. Īpašas zināšanas un prasmes nav nepieciešamas – jo daudzveidīgākā komanda, jo labāk! Katram jaunietim piemīt savas prasmes, kuras, apvienojot komandā, var izmantot lieliska risinājuma radīšanā.

  • Kā pieteikties?

Vispirms jāizveido komanda 3-5 cilvēku sastāvā, jāizvirza komandas kapteinis – kontaktpersona, jāizdomā komandas nosaukums un jāpiesaista kāds pedagogs, kurš pildīs atbalsta personas funkciju. Pēc tam komandai kopīgi jāaizpilda pieteikuma anketanorādot, ar kādiem izaicinājumiem jaunieši šobrīd saskaras, izzinot dažādas karjeras iespējas, un kādi, pēc jauniešu domām, būtu efektīvi risinājumi. Dalībai hakatonā izvirzīs tās 20 komandas, kuras atlasē saņems visaugstāko punktu skaitu pēc Nolikumā minētajiem kritērijiem.