Aicina pieteikties Baltic Bonus programmas finansējumam

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) aicina iesniegt pieteikumus Baltic Bonus programmas finansējumam par Latvijas zinātnieku un uzņēmēju sadarbību pētniecības un inovācijas projektos ar partneriem no Baltijas valstīm un Baltijas jūras reģiona Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm.

Iesniegumus finansējuma saņemšanai var iesniegt Latvijas zinātniskās institūcijas, kas reģistrētas Zinātnisko institūciju reģistrā vai Uzņēmumu reģistrā reģistrētie mikrouzņēmumi, mazie un vidējie uzņēmumi, kuri kopā ar sadarbības partneriem no Baltijas valstīm vai Baltijas jūras reģiona ES dalībvalstīm - Zviedrijas, Somijas, Dānijas, Vācijas un Polijas - ir izstrādājušas vai īsteno pētniecības vai inovācijas projektus.

Šogad maksimālais finansējuma apmērs projektam ir 2500 eiro, ko var saņemt, ja pieteiktajā projektā ir sadarbības partneris vai partneri no Baltijas valstīm. Projektam, kurā ir iesaistīts partneris vai vairāki partneri no Baltijas jūras reģiona ES dalībvalstīm, būs pieejams finansējums 1500 eiro apmērā.

Uz programmas finansējumu pieteicējs var pretendēt par projektu, kas iesniegts programmas nolikumā minētajā ES un to izpildinstitūciju administrēto programmu vai ierosmju projektu konkursā laikā no 2018. - 2021. gadam un kura novērtējums sasniedzis konkursā noteiktā kvalitātes sliekšņa vērtību.

Baltic Bonus programmas finansējumu pieteicējiem piešķirs, ievērojot iesniegumu iesniegšanas secību VIAA lietvedībā, kā arī Baltic Bonus programmai pieejamā finansējuma apmēru 2021. gada valsts budžetā. Pēc šo finanšu resursu pilnas apguves, VIAA pārtrauks iesniegumu pieņemšanu 2021. gadā, par ko paziņos savā mājaslapā.

Pagājušajā gadā programmā no valsts budžeta piešķirti gandrīz 100 tūkstoši eiro. Finansējums piešķirts starptautiskās sadarbības stimulēšanai Baltijas jūras reģiona valstu pētniecības telpā vairākām zinātniskajām institūcijām un uzņēmumiem par sadarbību 50 kvalitatīvos sadarbības projektos.

Plašāka informācija par Baltic Bonus programmu pieejama VIAA mājaslapā.