Erasmus+
Sieviete runā attālinātā video zvanā

Erasmus+ profesionālās izglītības projektu atbalsta eksperti (VET LV Team)  2024. gada 6. jūnijā no plkst. 14.00 līdz 15.00 organizē pirmo domnīcu “Sasniedzamo mācīšanās rezultātu identificēšana un formulēšana” – tiešsaistes konsultācijas mazās grupās, kurās būs iespēja uzdot interesējošos jautājumus, piedalīties diskusijās un dalīties ar labās prakses piemēriem.

Dalība pasākumā, iepriekš reģistrējoties līdz 5. jūnijam (ieskaitot) šeit.

2023. gadā Erasmus+ profesionālās izglītības sektora projektu atbalsta ekspertu VET LV Team aktivitātes ietvaros tika veikts pētījums, kura mērķis bija uzzināt Erasmus+ projektu īstenotāju viedokļus par projektu plānošanas, īstenošanas un novērtēšanas procesu organizēšanu profesionālās izglītības iestādēs, kā arī analizēt veidus, kā projektu rezultāti tiek izmantoti profesionālās izglītības kvalitātes un ilgtspējas veicināšanai. Pētījuma rezultāti vairākkārt atklāja, ka viens no lielākajiem izaicinājumiem ir sasniedzamo mācīšanās rezultātu, kuri ir izmērāmi, salīdzināmi, savstarpēji saprotami un atzīstami, formulēšana. Ar veiktā pētījuma rezultātiem iespējams iepazīties Erasmus+ Latvija mājaslapā, sadaļā Izglītība un mācības/ Atbalsts profesionālās izglītības projektu īstenotājiem (VET LV Team)/ Pētījumi.

VET LV Team aktivitātes ietvaros projektu pieteicēju un projektu īstenotāju atbalstam par profesionālās izglītības satura kvalitāti un ilgtspēju mobilitātes projektos 2023. gadā ir izstrādāti vairāki nozīmīgi un vērtīgi materiāli. Visi informatīvie un atbalsta e-materiāli, infografikas pieejami Erasmus+ Latvija mājaslapā sadaļā Izglītība un mācības/Atbalsts profesionālās izglītības projektu īstenotājiem (VET LV Team)/ Informatīvie materiāli.

Antra Meņģele

Nodaļas vadītāja
antra.mengele [at] viaa.gov.lv