Aicinām piedalīties nacionālajā konferencē par karjeras atbalstu izglītības iestādēs

2018. gada 12. oktobrī Karjeras nedēļas noslēguma dienā Valsts izglītības un attīstības aģentūra (VIAA) rīko gadskārtējo nacionālo konferenci “Mērķtiecīga karjeras attīstības atbalsta pilnveide izglītības iestādēs”, kura notiks RISEBA Arhitektūras un mediju centrā H2O 6, Durbes ielā 4, Rīgā.

Konferencē aicināti piedalīties vispārizglītojošo un profesionālo izglītības iestāžu pedagogi karjeras konsultanti, ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” koordinatori un Karjeras nedēļas koordinatori.

Konferencē informēs par ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” aktualitātēm, diskutēs par karjeras attīstības atbalsta (KAA) nozīmi Latvijas izglītības iestādēs, kā arī uzklausīs jauniešu viedokli par KAA pakalpojumiem viņu skolās un pašvaldībās.

Vienlaicīgi ar konferenci notiks karjeras attīstības atbalsta pakalpojumu sniedzēju informatīvo stendu izstāde, kurā aicināti piedalīties gan individuālie pakalpojumu sniedzēji, gan organizācijas (iestādes, uzņēmumi, biedrības u.c.).

Darba kārtība

Reģistrēšanās konferencei ir slēgta, jo sasniegts maksimālais dalībnieku skaits.

Konference notiek Karjeras nedēļas ietvaros, kura notiek no 8. līdz 12. oktobrim 47 Latvijas pilsētās un novados, un kuru jau sesto gadu organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām. Karjeras nedēļas pasākumu programma pieejama vietnē: viaa.gov.lv/karjerasnedela

Konferenci finansē ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, kuru īsteno VIAA. 

Papildu informācija

Ieva Randere
VIAA IKAD Karjeras atbalsta nodaļas
vecākā eksperte
Tālrunis: 67785425
E-pasts: ieva.randere@viaa.gov.lv