Erasmus+
Vīrietis strādā pie datora

No 2024. gada 1. līdz 6. jūlijam Rumānijas Erasmus+ nacionālā aģentūra organizē Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ sadarbības un mācību aktivitātes (TCA) pasākumu – kontaktsemināru “Savieno pasauli, izmantojot neformālo izglītību” (Connector 9.0 - Connecting the world by non-formal learning), kas notiks Bukarestē, Rumānijā.

Seminārs organizēts ar mērķi, lai izglītībā iesaistītie profesionāļi iepazītos ar dažādām neformālās mācīšanās metodēm, kā arī varētu praktiski tās pielietot dažādos izglītības kontekstos.  

Pasākumā dalībnieki:

  • iepazīsies ar neformālās mācīšanās metodēm, kuras pēc tam varēs izmantot savos projektos vai ikdienas mācību procesā, akcentējot Erasmus+ programmas horizontālās prioritātes;
  • gūs pieredzi mācībās starptautiskā un multikulturālā kontekstā;
  • uzzinās, kā veidot saikni starp neformālo un formālo izglītību;
  • uzzinās par sadarbības vietas izveidi, kurā varēs dalīties ar metodēm, instrumentiem, labo praksi un efektīvām idejām mācīšanās jomā;
  • izveidos mācību telpu, kurā galvenā uzmanība tiks pievērsta Eiropas vērtībām;
  • veidos starptautiskus kontaktus un iegūs potenciālos partnerus nākotnes projektiem.

Semināram aicināti pieteikties vispārējās skolu (SCH), profesionālās izglītības un apmācības (VET), pieaugušo (ADU) un augstākās (HED) izglītības iestāžu pārstāvji, kuriem ir apstiprināti Erasmus+ programmas projekti (sākot no 2021.gada).

Pasākuma detalizēts apraksts pieejams SALTO mājaslapā. Pasākuma darba valoda – angļu.

Pieteikšanās semināram līdz 2024. gada 19. maijam, iesniedzot šādus dokumentus:

Aizpildīti un parakstīti pieteikuma dokumenti jāiesniedz personīgi vai jānosūta pa pastu uz adresi: Valsts izglītības attīstības aģentūra, Vaļņu iela 1, 5. stāvs, Rīga, LV-1050. Elektroniskā veidā iesniegti pieteikumi tiek pieņemti, parakstīti ar drošu elektronisko parakstu (gan organizācijas pārstāvja, gan organizācijas paraksttiesīgās personas), nosūtot uz e-pastu info@viaa.gov.lv.

Valsts izglītības attīstības aģentūra organizēs dalībnieku atlasi, balstoties uz pieteikuma veidlapās norādīto informāciju.  

Pieteikuma veidlapa un vērtēšanas kritēriji atrodami Erasmus+ programmas Sadarbības un mācību aktivitātes (TCA) sadaļā Dokumenti un veidlapas

Dalībnieku skaits pasākumā ir ierobežots. Latvijas pārstāvjiem seminārā pieejamas 4 vietas.

Atbalstītajiem dalībniekiem tiks segti faktiskie ceļa izdevumi no dzīvesvietas līdz TCA pasākuma norises vietai un atpakaļ pēc atgriešanās no TCA pasākuma un atskaites iesniegšanas. Uzturēšanās (nakšņošana) un ēdināšanas izmaksas semināra laikā nodrošinās uzņemošā puse. Citas izmaksas sedz pārstāvētā organizācija vai dalībnieks.

Pasākums tiek finansēts no 2024. gada Erasmus+ TCA konkursa budžeta.

Lūdzam iepazīties ar svarīgu informāciju par Erasmus+ TCA pasākumiem šeit

Ieva Stulpiņa

Vecākā eksperte
ieva.stulpina [at] viaa.gov.lv