Erasmus+
dazadu rasu jauniesi strada pie datoriem kopa biblioteka

2021. gada 14. decembrī plkst. 14.00 Valsts izglītības attīstības aģentūra organizē tiešsaistes informatīvo semināru par 2022. gada konkursa iespējām Erasmus+ augstākās izglītības starptautiskās dimensijas aktivitātēs.

Pasākumā varēs uzzināt par šādām aktivitātēm:

  • Erasmus Mundus kopīgās maģistra programmas (sagatavošana un īstenošana);
  • Kapacitātes stiprināšana augstākajā izglītībā partnervalstīs;
  • Žana Monē aktivitātes.

Pasākumam iespējams reģistrēties šeit.

Eiropas Komisija (EK) 2021. gada 24. novembrī izsludināja Erasmus+ (2021-2027) programmas 2022. gada konkursu. Tajā ir plašas pieteikumu iesniegšanas iespējas visos izglītības sektoros, kā arī klāt nākušas jaunas iespējas, kas nebija pieejamas 2021. gada konkursā, tai skaitā Erasmus+ augstākās izglītības starptautiskajā dimensijā.

Konkursā īpaša uzmanība tiek pievērsta augstākās izglītības starptautiskās dimensijas paplašinātajām iespējām:

  • Erasmus Mundus aktivitātēs iespējams pieteikties finansējumam, lai izstrādātu un īstenotu izcilas kvalitātes kopīgās maģistra studiju programmas. Pilntiesīgi konsorcija dalībnieki šajā aktivitātē var būt arī partnervalstu augstākās izglītības iestādes;
  • pirmo reizi 2022. gada konkursā izsludināta pieteikumu iesniegšana Kapacitātes stiprināšanas augstākajā izglītībā projektiem Erasmus+ programmā neasociētajās trešajās valstīs (partnervalstīs);
  • paplašinātas iespējas piedalīties Žana Monē aktivitātēs, u.c.

EK izpildaģentūra EACEA, kas administrē šīs aktivitātes, organizē virkni 2022. gada konkursa tiešsaistes informatīvos pasākumus. Detalizēta informācija pieejama EACEA mājaslapā.

Aktuālās EK un EACEA pārstāvju sniegtās Erasmus+ 2022. gada konkursa un Baltijas augstskolu projektu piemēru prezentācijas un to videoieraksti pieejami šeit.

Informācija par izsludināto Erasmus+ programmas 2022. gada konkursu šeitErasmus+ programmas 2022. gada konkursa vadlīnijas pieejamas šeit.

Antra Meņģele

Nodaļas vadītāja
antra.mengele [at] viaa.gov.lv