Karjeras nedēļa 2021
Karjeras nedela IKT aptauja

Latvijas iedzīvotāji uzskata, ka informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) speciālisti ir labi atalgoti un pēc viņiem ir liels pieprasījums, IKT profesiju var apgūt pašmācības ceļā un tā ir piemērotāka tieši intravertiem cilvēkiem, noskaidrots Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) veiktajā sabiedrības aptaujā, gatavojoties ikgadējai Karjeras nedēļai.

Latvijas iedzīvotājiem ir izveidojies noteikts priekšstats par IKT profesiju - vairums uzskata, ka šī amata pratēji ir labi atalgoti (80%), pēc viņiem ir liels pieprasījums (75%), darbam IKT jomā nepieciešamas labas matemātikas zināšanas (69%). Teju puse aptaujāto uzskata - IKT darbs ir piemērotāks intravertiem cilvēkiem (40%), un katrs ceturtais domā, ka IKT jomā nav nepieciešamas sociālās prasmes un spēja sastrādāties komandā. 41% respondentu uzskata, ka IKT profesiju iespējams apgūt pašmācības ceļā. Savukārt 16% respondentu domā, ka darbs IKT ir garlaicīgs un tam nav nepieciešams radošums. Katrs piektais uzskata, ka darbs IKT jomā ir grūti savienojams ar ģimenes dzīvi.

“IKT jomas profesijas ir dažādas un daudzpusīgas, taču, tā kā tās ir salīdzinoši jaunas, tad dažkārt trūkst detalizētas un objektīvas informācijas par tajās nepieciešamajām prasmēm un kompetencēm, kā arī par IKT strādājošo speciālistu darba ritmu. Tāpēc šogad Karjeras nedēļā esam izvēlējušies runāt ar jauniešiem tieši par IKT jomu. Ļoti svarīgi komunikāciju veidot gan ar jauniešiem, gan arī ar sabiedrību kopumā, jo bieži vien vecākiem, skolotājiem un apkārtējam lokam ir liela ietekme uz jauno cilvēku karjeras izvēli,” uzsver VIAA Izglītības atbalsta un starptautiskās sadarbības departamenta direktors Didzis Poreiters.

Interesanti, ka sabiedrībā aptuveni 2/3 atpazīst biežāk dzirdētās IKT profesijas, piemēram, programmētāju (78%), IT projektu vadītāju un IT konsultantu (77%) vai programmēšanas inženieri (64%), bet salīdzinoši daudz mazāka daļa zina par tādām šīs jomas profesijām, kā, piemēram, biznesa analītiķis (34%), testētājs (39%), sistēmu arhitekts (38%).

Uz jautājumu, vai ieteiktu IKT studijas jaunietei vai jaunietim, apsverot nākotnes profesiju, respondenti atbildējuši šādi: meitenei 16% noteikti ieteiktu un 50% drīzāk ieteiktu izvēlēties IKT studijas, puisim 18% noteikti ieteiktu un 52% drīzāk ieteiktu izvēlēties IKT studijas. Tas varētu liecināt, ka stereotipi par IKT kā vīriešiem piemērotāku nozari pamazām sāk izzust. Tomēr pilnīgu pārliecību par to, ka darbs IKT jomā ir vienlīdz piemērots gan sievietēm, gan vīriešiem pauž tikai 45% no respondentiem.

Diemžēl tikai 19% Latvijas iedzīvotāju ar pilnīgu pārliecību ieteiktu jauniešiem izvēlēties darbu IKT nozarē. Tam iemesls varētu būt fakts, ka IKT darbs ir svešs un nesaprotams pusei aptaujāto respondentu (51%). Tas korelē arī ar izglītības līmeni - jo augstāka izglītība, jo lielāka izpratne par to, ko sevī ietver IKT profesija.

Lai veicinātu IKT nozares iepazīšanu, apzinoties tās aktualitāti un pielietojumu sadzīvē un izzinot plašo IKT profesiju spektru,  Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar partneriem reģionos no 11. līdz 15. oktobrim jau devīto gadu organizē Karjeras nedēļu, kuras moto šogad ir “IKT tavai karjerai”. Karjeras nedēļas pasākumu dalībniekiem būs iespēja atklāt darbam IKT jomā nepieciešamās prasmes, uzklausīt iedvesmojošu nozares pārstāvju stāstus, kā arī uzzināt noderīgus padomus, kā padarīt jēgpilnāku un mērķtiecīgāku IKT nozares iepazīšanu bērniem un jauniešiem. Pasākuma aktualitātēm un programmai aicinām sekot līdzi vietnē viaa.gov.lv/lv/karjeras-nedela, kā arī sociālajos tīklos facebook.com/TavaiKarjerai un  twitter/TavaiKarjerai.

Par Karjeras nedēļu

Karjeras nedēļa ir pasākumu cikls, kura laikā jauniešiem ir iespēja iepazīt iespējamo nodarbošanos  nākotnē, uzklausīt dažādu profesiju pārstāvjus un saņemt karjeras konsultācijas. Karjeras nedēļas laikā papildus VIAA organizētajiem pasākumiem vispārējās un profesionālās izglītības  iestādēs visā Latvijā notiks arī dažādi citi ar profesijas izvēli saistīti pasākumi. Šogad Karjeras nedēļa veltīta IKT nozares iepazīšanai. Ievērojot epidemioloģisko situāciju valstī, lielākā daļa pasākumu būs tiešsaistē, savukārt daļa pasākumu vienas klases ietvaros notiks klātienē, ievērojot epidemiologu rekomendācijas un atbildīgo iestāžu rīkojumus.

Karjeras nedēļu VIAA īsteno projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros ar Eiropas Sociālā fonda un valsts finansējumu.

Lelde Bukovska
Karjeras nedēļas 2021
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 28247515
e-pasts: lelde.bukovska@ka.lv

 

Alise Serģe
VIAA Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas
vecākā informācijas speciāliste
Tālr.: 67785462
e-pasts: alise.serge@viaa.gov.lv