Study in Latvia
Sieviete runā ar auditoriju

24. aprīļa pēcpusdienā Study in Latvia sadarbībā ar Ekonomikas ministriju un RTU Karjeras centru organizēja Latvijas augstskolu Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju studiju virziena ārvalstu studentu tikšanos ar nozaru uzņēmumiem.  Accenture Latvia, Cognizant Baltics, Swisscom, Magebit –starptautiskieuzņēmumi stāstīja  par piedāvātajām darba iespējām un potenciālajiem darbiniekiem nepieciešamām prasmēm, iemaņām un zināšanām.  

Studentu un nozaru uzņēmumu tikšanās bija kā viens no Ekonomikas ministrijas virzītās Cilvēkkapitāla attīstības stratēģijas rīcības virziena “Kvalificētu darbinieku piesaiste” noteiktajiem pasākumiem. Latvijas studentu apvienības pārstāvis Lukass Risters prezentēja ārvalstu studentu nodarbinātības aptaujas rezultātus, kas atspoguļoja šī brīža ārvalstu studentu nodarbinātību, laika līdzsvaru starp studijām un darbu, kā arī interesi strādāt Latvijā pēc studiju absolvēšanu un to ietekmējošos faktorus. 

Pasākumā piedalījās studenti no Azerbaidžānas, Ēģiptes, Indijas, Šrilankas, Uzbekistānas un Turcijas. Jaunieši galvenokārt interesējās par prakses iespējām minētajos uzņēmumos, kā arī par profesionālajām un starp personu prasmēm, kas iekļaujamas darba pieteikumā. 

Uzņēmumi arī informēja Study in Latvia pārstāvjus par būtiskākajiem izaicinājumiem un dialoga nepieciešamību ar izpildvaru un likumdevēju, lai izstrādātu atbilstošākos risinājumus uzturēšanās nosacījumu pilnveidei līdzvērtīgas konkurences nodrošināšanai starp Latvijas un ārvalstu studentiem. 

Pasākumu organizēja VIAA (Study in Latvia nodaļa), Ekonomikas ministrija un RTU Karjeras centrs.

Sintija Šmite-Tilika

Nodaļas vadītāja
Sintija.Smite-Tilika [at] viaa.gov.lv