Apvārsnis Eiropa
Pathfinder konkursi 2021

2021. gada 15. jūnijā atvērti Eiropas Inovāciju padomes (EIP) Pathfinder izaicinājumu konkursi, kuri balstās uz progresīviem zinātnes un tehnoloģijas virzieniem, lai radītu jaunas tirgus iespējas.  Ar saviem pieciem Pathfinder izaicinājumiem 2021. gadam, EIC aicina apvienot labākos prātus zinātnē un inženierzinātnēs, lai gūtu panākumus galvenajās nākotnes tehnoloģiju jomās. Tas prasa augsta riska/augsta ieguvuma pētniecību un attīstību, ieplūstot jaunās starpdisciplinārās jomās.

Attiecībā uz katru problēmu EIC atbalstīs rūpīgi izstrādātu projektu portfeli, kas pēta dažādas perspektīvas, konkurējošas pieejas vai problēmas papildinošus aspektus.

  1. Informētība iekšā (Awareness inside) kas atšķiras, ja sistēmai ir izpratne? Kāda ir šādas izpratnes pievienotā vērtība, piemēram, attiecībā uz veiktspēju, elastību, pieņemamību vai lietotāja pieredzi? Šīs problēmas pamatā ir teorētiskas un tehnoloģiskas atbildes uz šiem jautājumiem, piemēram, no jaunām izpratnes koncepcijām, kas ir piemērojamas gan sistēmām, gan tehnoloģiskajiem artefaktiem, kas ietekmē to, kā to var izmērīt un izstrādāt. Ja šis izaicinājums būs veiksmīgs, tas būtiski mainīs veidu, kādā mēs iesaistāmies tehnoloģijās.
  2. Instrumenti, lai izmērītu un stimulētu aktivitāti smadzeņu audos (Tools to measure and stimulate activity in brain tissuelai attīstītu  jaunas diagnostikas un terapeitiskās tehnoloģijas, izmantojot unikālās iespējas, ko piedāvā nesenais tehnoloģiskais progress (piemēram, mikroelektronika vai neinvazīva attēlveidošana) paralēli straujiem sasniegumiem mūsu izpratnē par to, kā elektriskie signāli centrālajā un perifēriskajā nervu sistēmā ir saistīti ar klīniski ietekmējošiem traucējumiem.
  3. Jaunās tehnoloģijas šūnu un gēnu terapijā (Emerging technologies in cell and gene therapy). Šūnu un gēnu terapija ir sīvas konkurences joma, kas ir pilna ar izaicinājumiem un šķēršļiem. Šīs problēmas mērķis ir stiprināt Eiropas konsorcijus, jaunuzņēmumus un spin-offs, lai konkurētu un uzturētu sevi kritiskos punktos ceļā no izgudrojumiem uz ražošanu. Tā meklē jaunus tehnoloģiskus risinājumus un/vai revolucionāras koncepcijas, kas ievērojami pārsniedz pašreizējos sasniegumus.
  4. Jauni ceļi uz zaļā ūdeņraža ražošanu (Novel routes to green hydrogen production) – zaļais ūdeņradis būs būtisks Eiropas zaļo mērķu sasniegšanai. Šīs problēmas mērķis ir jauni veidi, kā ražot zaļo ūdeņradi dažādos mērogos (no maziem līdz lieliem) un pilnībā balstīti uz atjaunojamiem avotiem un netoksiskiem, nekritiskiem izejmateriāliem. Risinājumos būtu jārod arī starpnozaru sasaistes un sistēmu integrācijas iespējas un jāveicina aprites ekonomikas principu īstenošana, iespējams, ar dekarbonizētu ķīmisko vielu kopprodukciju.
  5. Inženiertehniskie dzīvie materiāli (Engineered living materials)– šī izaicinājuma mērķis ir izmantot dabas inženiertehnisko potenciālu materiālu ražošanā. Tā ir vērsta uz jaunām tehnoloģijām un platformām, lai ražotu pēc pieprasījuma izgatavotus dzīvus materiālus ar paredzamām dinamiskām funkcijām, formām un svariem. Pētniecības grupas, kas integrē sintētisko bioloģiju, materiālu inženieriju, kontroles inženieriju, mākslīgo intelektu, sintētisko vai inženierijas morfoģenēzi, kā arī ētiskos, juridiskos un sociālos aspektus, tiek izaicinātas kontrolētā veidā radīt vismaz divus dažādus dzīvos materiālus (piemēram, ar dažādiem pielietojumiem, mērogu un šūnu sastāvu).

Plašāku informāciju par Pathfinder Challange konkursiem var atrast šeit. Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2021. gada 27. oktobris.

Papildu informācija:

VIAA Nacionālā kontaktpunkta vecākā eksperte
Marija Plotniece
E-pasts: 
marija.plotniece@viaa.gov.lv
Tālrunis: 67785414/29966535