Apvārsnis Eiropa
divi viriesi strada pie projekta dators

2021. gada 19. oktobrī  Eiropas Pētniecības padome (European Research CouncilERC) atvērusi programmas Apvārsnis Eiropa Consolidator grant projektu konkursu. Konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2022. gada 17. marts. 1. kārtas rezultātu publiskošana plānota 2022. gada 2. septembrī, bet 2. kārtas rezultātu publiskošana - 2023. gada 1. februārī.

Konkursam var pieteikties individuāli zinātnieki (principal investigator), kuru pilna laika pētniecības pieredze ir no 7 (neieskaitot) līdz 12 gadiem pēc doktora grāda iegūšanas. ERC piešķir atbalstu projektiem, ko īsteno individuāls pētnieks, kurš par komandas locekļiem var pieņemt darbā jebkuras valsts pētniekus. Ir arī iespējams, ka viens vai vairāki komandas locekļi atrodas ārpus Eiropas esošā valstī.

Viena projekta maksimālais finansējuma apjoms ir 2 miljoni eiro, bet projekta ilgums ir maksimums līdz 5 gadiem. Tiek ievērots pro rata princips, kas nosaka, ka maksimālā summa samazinās proporcionāli projekta ilgumam (piemēram, ja projektu iesniedz uz 4 gadiem, tad maksimālā pieprasāmā summa būtu 1,6 miljoni eiro).

2022. gada Consolidator grant projektu konkursā plānots atbalstīt 388 projektus ar kopējo budžetu 776 miljoni eiro.

Ievērībai! Programmas Apvārsnis Eiropa konkursiem, kuru iesniegšanas termiņš ir 2022. gadā, obligāta prasība ir dzimumu līdztiesības plāns.

Portāls pieteikumu iesniegšanai, kur atrodami: