Apvārsnis Eiropa
Apvārsnis Eiropa MSCA konkurss

2021. gada 12. oktobrī atvērts Marijas Sklodovskas Kirī aktivitāšu COFUND projektu konkurss. Iesniegšanas termiņš 2022.gada 10.februāris. Projektu konkursa kopējais finansējums ir 89 miljoni eiro.

MSCA līdzfinansējums reģionālajām, nacionālajām un starptautiskajām programmām jeb COFUND līdzfinansē jaunas vai esošas doktorantūras programmas un pēcdoktorantūras mācību programmas nacionālā, reģionālā vai starptautiskā līmenī, lai veicinātu MSCA aktivitāšu izplatību, tostarp starptautiskas, starpnozaru un starpdisciplināras apmācības, kā arī transnacionālu un starp sektoru mobilitāti pētniekiem visos viņu karjeras posmos.

MSCA COFUND ir finansējums finansētājiem, lai nodrošinātu apmācības mērķa grupai:

  • doktora grāda kandidātiem t.i. pētniekiem bez doktora grāda uz projektu konkursa noslēguma dienu (Doctoral programmes) vai
  • pēcdoktorantūras pētniekiem t.i. pētniekiem ar doktora grādu uz projektu konkursa noslēguma dienu (Postdoctoral programmes).

Eiropas Savienības (ES) ieguldījums nosedz tikai minimālās izmaksas jeb 70% no aprēķinātā uzturēšanās un mobilitātes atbalsta (COFUND allowance) projektā, bet tās var izmantot elastīgāk. Maksimālais atbalsta slieksnis ir 10 miljoni euro saņēmējam (beneficiary). Projekts ir vienas organizācijas (mono-beneficiary) projekts ar iespēju piesaistīt citas organizācijas kā projekta īstenošanas partnerus. Maksimālais projekta ilgums 60 mēneši (5 gadi), kur katra pētnieka nodarbināšana ir minimums 3 mēneši. Minimālais iesaistīto pētnieku skaits ir 3. Norīkojumi uz citās organizācijām jeb secondments līdz 1/3 no projekta ilguma. Augsti novērtētiem projektiem paredzēts ieviest kvalitātes zīmoga (Seal of excellence), ja vērtējums ir ≥ 85%.

ES  finansējumu var izmantot jebkura programmas izmaksu posteņa (atlīdzības izmaksas, mobilitātes pabalsts, ģimenes pabalsts, pētniecības un apmācību izmaksas, projekta pārvaldība un netiešās izmaksas) līdzfinansēšanai. Atsevišķas izmaksu pozīcijas var būt pilnībā vai daļēji finansētas no citiem līdzekļiem ieskaitot citas ES programmas/fonda, piemēram, Eiropas Atveseļošanās fonda, Kohēzijas fonda, ERAF, ESF, bet izņemot programmas Apvārsnis 2020 vai Apvārsnis Eiropa.

Noderīgi dokumenti un resursi: