Erasmus+
semināra zālē sēž cilvēki  priekšā tāfele

No 2023. gada 16. līdz 18. oktobrim Čehijas Erasmus+ nacionālā aģentūra organizē Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ sadarbības un mācību aktivitātes (TCA) pasākumu – kontaktsemināru “Veiksmīgu starptautisko partnerību veidošana” (Building Successful International Partnerships), kas notiks Prāgā, Čehijā.

Semināra mērķis ir sniegt atbalstu augstākās izglītības iestāžu Sadarbības partnerību (KA2) projektu īstenotājiem veiksmīgu starptautisko partnerību plānošanā un īstenošanā.

Semināra laikā dalībnieki:

  • pilnveidos savas starptautiskās projektu komandas veidošanas un vadīšanas prasmes;
  • apgūs veidus, kā plānot projektu un rakstīt projekta pieteikumu;
  • uzzinās par Sadarbības partnerību (KA2) projektu finansēšanas modeli.

Semināram aicināti pieteikties augstākās izglītības iestāžu akadēmiskais personāls, projektu vadītāji un eksperti, potenciālie sadarbības partnerību projektu pieteicēji, kā arī esošie sadarbības partnerību projektu īstenotāji.

Pasākuma detalizēts apraksts pieejams SALTO mājaslapā.

Pasākuma darba valoda – angļu.

Pieteikšanās semināram līdz 2023. gada 4. jūnijam, iesniedzot šādus dokumentus:

Aizpildīti un parakstīti pieteikuma dokumenti jāiesniedz personīgi vai jānosūta pa pastu uz adresi: Valsts izglītības attīstības aģentūra, Vaļņu iela 1, 5. stāvs, Rīga, LV-1050. Elektroniskā veidā iesniegti pieteikumi tiek pieņemti, parakstīti ar drošu elektronisko parakstu (gan organizācijas pārstāvja, gan organizācijas paraksttiesīgās personas), nosūtot uz e-pastu info@viaa.gov.lv. VIAA organizēs dalībnieku atlasi, balstoties uz pieteikuma veidlapās norādīto informāciju.  

Pieteikuma veidlapa un vērtēšanas kritēriji atrodami Erasmus+ programmas Sadarbības un mācību aktivitātes (TCA) sadaļā Dokumenti un veidlapas

Dalībnieku skaits pasākumā ir ierobežots. Latvijas pārstāvjiem seminārā pieejama 2 vietas.

Atbalstītajiem dalībniekiem tiks segti faktiskie ceļa izdevumi no dzīvesvietas līdz TCA pasākuma norises vietai un atpakaļ pēc atgriešanās no TCA pasākuma un atskaites iesniegšanas. Uzturēšanās (2 naktis) un ēdināšanas izmaksas semināra laikā nodrošinās uzņemošā puse. Citas izmaksas sedz pārstāvētā organizācija vai dalībnieks.

Pasākums tiek finansēts no 2023. gada Erasmus+ TCA konkursa budžeta.

Lūdzam iepazīties ar svarīgu informāciju par Erasmus+ TCA pasākumiem: šeit

Sarmīte Rutkovska

Nodaļas vadītāja
sarmite.rutkovska [at] viaa.gov.lv